Lider Nauk Farmaceutycznych IV edycja

 

27 lutego 2017 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w ramach IV edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Przedmiotem obrad było przyjęcie 15 prac doktorskich nominowanych przez Rady Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych, a obronionych w latach kalendarzowych 2015 i 2016.

Uczestnicy obrad dokonali, pod przewodnictwem prof. Janusz Pluty, prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wstępnej oceny prac doktorskich z dziedziny m.in. farmakologii, syntezy i technologii postaci leku. Przyjęty został również harmonogram prac Komisji oraz wstępna data drugiego posiedzenia.

Ilość prac zgłoszonych do czwartej już edycji konkursu dowodzi, że jest to inicjatywa potrzebna i doceniana przez środowisko akademickie. Tematyka i zakres badawczy prac wskazują na element aplikacyjności, wpisując się tym samym w główną ideę konkursu, a zarazem dając szanse na współdziałanie poszczególnych ośrodków akademickich z przemysłem farmaceutycznym – podkreślił prof. Pluta.

Laureata tytułu Lider Nauk Farmaceutycznych i innych nagród ufundowanych przez firmę Gedeon Richter, wyłącznego partnera konkursu organizowanego przez Gazetę Farmaceutyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, poznamy podczas majowego XVI Dnia Polskiej Farmacji.
Skład Komisji Konkursowej:

  • Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta – przewodniczący Komisji

  • Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik – członek Komisji

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski – członek Komisji

  • Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak – członek Komisji

  • Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka – członek Komisji

  • Dr n. farm. Renata Pawlak-Morka – członek Komisji

 

Z naszego Wydziału w IV edycji Konkursu biorą udział 2 prace doktorskie:

  • Paulina Kubowicz-Kwaśny – praca pt. „Modelowanie metodami in vitro metabolizmu wyselekcjonowanych związków o zdefiniowanej aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym”

  • Vittorio Canale – praca pt. „Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy) ethyl alicyclic amines as selective and potent 5-HT7 receptor antagonists with psychotropic properties”

Trzymamy kciuki za naszych młodych doktorów!

 

Data opublikowania: 02.03.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk