Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r. o godz. 1000,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Przemysława Szafrańskiego


na temat:    „Synthesis of 1,2,3-triazole derivatives and their evaluation as potential CB1 receptor ligands”

Promotor: Prof. dr hab. Marek Cegła

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w Lublinie
  • Prof. dr hab. Jarosław Sławiński – Katedra i Zakład Chemii Organicznej UM w Gdańsku        

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej
 

Data opublikowania: 03.03.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk