Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki

Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Nazwa stanowiska

student stypendysta

Wymagania

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01742 pt. „Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B – w poszukiwaniu nowych podejść terapeutycznych do leczenia choroby Alzheimera”, którego kierownikiem jest dr hab. Paweł Zajdel

Wymagania wobec kandydata

 • student IV lub V roku, kierunek: Farmacja
 • aktywne uczestnictwo w Kołach Naukowych
 • znajomość podstawowych technik badawczych, opartych na reakcjach enzymatycznych z odczytem fluorescencji lub bioluminescencji
 • doświadczenie z zakresu hodowli mikrobiologicznych oraz zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym (poziom bezpieczeństwa BSL-2)
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej w tym wielofunkcyjnego czytnika płytek
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe

Opis zadań

Wykonywanie testów enzymatycznych i mikrobiologicznych w ramach realizacji zadań projektu. Wykonawca będzie zaangażowany w analizę zdolności związków do inhibicji enzymów MAO-A i MAO-B przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej. Badania będą również dotyczyły analizy genotoksyczności związków z wykorzystaniem testów mikrobiologicznych. Analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prac do publikacji

Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

19 maja 2017, 23:59

Forma składania ofert:

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 700 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy

Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta IV lub V roku studiów na kierunku: Farmacja
 • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
 • życiorys z uwzględnieniem dotychczasowego uczestnictwa w pracach badawczych i opisem badań prowadzonych w ramach Kół Naukowych (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia

Dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: dr hab. Paweł Zajdel, Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, pawel.zajdel@uj.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS

Dodatkowe informacje

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 22maja 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy

Czerwiec  2017 r
Data opublikowania: 15.05.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk