Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 11.07.2017 r. o godz. 1100,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Justyny Dymek


na temat:    „Edukacja zdrowotna – wpływ na wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania zdrowotne pacjentów przewlekle chorych”

Promotor: dr hab. Agnieszka Skowron

Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Marek Simon – Katedra i Zakład Patofizjologii UM w Poznaniu
  • Dr hab. Paweł Olczyk – Zakład Farmacji Aptecznej, ŚUM w Katowicach

    

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej
http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Data opublikowania: 01.07.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk