Nowy kierunek studiów podyplomowych w MCKP UJ

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ rozpoczęło rekrutację na studia podyplomowe „Podstawy publikowania w naukach medycznych”.

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych publikowaniem artykułów medycznych na najwyższym poziomie.  ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności przygotowywania publikacji zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami redakcji prestiżowych czasopism naukowych.

Główny nacisk położony został na praktyczną naukę przygotowywania manuskryptu, opracowywania i prezentacji wyników. W trakcie dwusemestralnego kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z metodologią badań naukowych, podstawami statystyki medycznej, nauczą się korzystać z zaawansowanych medycznych baz danych. Oprócz tego poruszone zostaną również aspekty związane ze zgłaszaniem artykułu do recenzji i strategii odpowiedzi na uwagi recenzentów. Oprócz tego zaplanowano zajęcia poświęcone przygotowywaniu prezentacji, wystąpień i plakatów konferencyjnych oraz sztuce wystąpień publicznych. Po ukończeniu zajęć słuchacz zdobędzie warsztat pozwalający mu na samodzielne przygotowanie publikacji medycznej, która będzie w sposób atrakcyjny przedstawiać otrzymane wyniki i spełniać wszystkie wymagania stawiane współczesnym publikacjom medycznym.   

Zajęcia prowadzone będą przez wybrane starannie grono wybitnych specjalistów z UJ oraz z innych uczelni medycznych w Polsce. Reprezentują oni różne dyscypliny medyczne, dzięki czemu możliwe będzie zwrócenie uwagi na specyfikę publikacji w różnych dziedzinach medycznych. Wszyscy wykładowcy oprócz wcześniej zdobytego bogatego doświadczenia w publikowaniu nadal aktywnie uczestniczą w procesie przygotowywania manuskryptów zarówno jako autorzy wiodący, jak i recenzenci.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz sposobu rekrutacji znajdują się na stronie MCKP UJ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji.

 

Data opublikowania: 20.07.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk