Obowiązek wpłaty kaucji za przyznane miejsce w DS

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacenia kaucji za miejsce w Domu Studenckim do dnia 11 sierpnia 2017!!!

Osoby którym przyznane zostało miejsce w Domu Studenckim UJ CM mają obowiązek w terminie do 11 sierpnia 2017 wpłacić kaucję. Opłata jest zgodna z wysokością miesięcznej opłaty za miejsce w Domu Studenckim, w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko, numer legitymacji studenckiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie (numery kont oraz wysokość kaucji)

Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik domu studenckiego zmieni status wniosku w USOSweb na „Potwierdzony”. Wnioski osób ze statusem „Rozpatrzony” zostaną odrzucone.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.

 

Data opublikowania: 08.08.2017
Osoba publikująca: Barbara Jyż