I konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig

Ogłoszona została I edycja konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla prac doktorskich.
O nagrodę za pracę doktorską mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) i absolwenci studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uzyskali stopień doktora nauk farmaceutycznych za pracę doktorską traktującą o poszukiwaniu nowych leków, obronioną przed 31. rokiem życia i wyróżnioną przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UJ-CM. Warunek wyróżnienia nie dotyczy prac, których wyniki nie zostały opublikowane ze względu na ich potencjał aplikacyjny i konieczność przygotowania patentów.
Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest w załączniku do uchwały nr 108/VI/2017 Senatu UJ z 28 czerwca 2017 roku Uchwała Senatu nr 108/VI/2017 - BIP UJ .

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikiem oraz dokumenty zgodnie z pkt. 4 formularza należy składać w JEDNYM PLIKU, WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (FORMAT PDF) na adres:
agnieszka.zagorska@uj.edu.pl.
Termin składania wniosków upływa 31.10.2017 roku (godzina 23:00)

 

Data opublikowania: 12.09.2017
Osoba publikująca: Paulina Sajduk