Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 1300,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Jacka Rojowskiego

na temat: „Opracowanie autorskiego układu do badań uwalniania substancji biologicznie aktywnych z wybranych produktów leczniczych i żywieniowych”

Promotor: dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. UJ

Recenzenci:  

  • prof. dr hab. Marek Wesołowski – Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. Jan Migdalski, prof. nadzw. – Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej
 

Data opublikowania: 10.11.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk