Konkurs na stanowisko wykonawcy projektu NCN

Nazwa Jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska

wykonawca projektu (umowa o pracę)

Wymagania wobec kandydata

•    ukończone studia wyższe z obszaru chemii organicznej, chemii leków, farmacji lub kierunków pokrewnych, mile widziani pracownicy z tytułem doktora
•    doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
•    umiejętność obsługi systemów chromatograficznych (HPLC, Flash) i podstawowego sprzętu laboratoryjnego
•    umiejętność interpretacji widm 1H, 13C NMR, MS
•    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
•    umiejętność pracy w zespole
•    sumienność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w badania naukowe

 

Opis zadań

•    planowanie i modyfikacja ścieżek syntezy w oparciu o analizę literaturowo-patentową
•    prowadzenie syntez organicznych
•    oczyszczanie substancji w oparciu o opracowane metody
•    sprawdzanie czystości próbek przy użyciu tradycyjnych metod
•    analiza zależności struktura-aktywność
•    systematyczne raportowanie wyników badań
•    przygotowanie prac do publikacji

 

Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

31 grudnia 2017, 23:59

Forma składania ofert

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

umowa o pracę w wysokości ok. 3 000 PLN brutto/miesiąc na
6 miesięcy z możliwością przedłużenia na innych warunkach

 

Wymagane dokumenty

•    kopia dyplomu doktora lub magistra
•    list motywacyjny
•    życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
(w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział
w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających
z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: dr Paula Zaręba, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, paula.zareba@uj.edu.pl W tytule maila należy wpisać: rekrutacja w konkursie OPUS.

 

Dodatkowe informacje

•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 3 stycznia 2018 r.
•    Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń  2018 r.

 

Data opublikowania: 29.11.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk