Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.12.2017 r. o godz. 1200,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr inż. Marka Grosickiego


na temat:  „Evaluation of the effect of histamine and new histamine H3 and H4 receptor ligands on the human eosinophils adhesion to endothelium.”
(„Ocena wpływu histaminy i nowych ligandów receptorów H3 i H4 na proces adhezji ludzkich eozynofilii do komórek śródbłonka”)

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

Recenzenci:    

  • Prof. Katerina Tiligada – Katedra Farmakologii, Uniwersytet w Atenach
  • Prof. dr hab. Jerzy Jochem – Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

    

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

Data opublikowania: 30.11.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk