Obrony prac doktorskich

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień doktora nauk farmaceutycznych

w dniu 11.12.2017 r. o godz. 1100

mgr Grzegorza Satały

na temat:    „Allosteryczna modulacja receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7 przez jony cynku”

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Bojarski

Recenzenci:    

  • prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • prof. dr hab. Aleksandra Misicka Kęsik – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

 

w dniu 12.12.2017 r. o godz. 1000

mgr Magdaleny Jarosz


na temat:    „Wpływ jonów cynku na aktywność niektórych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)”

Promotor:  dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ

Recenzenci:    

  • prof. dr hab. Krystyna Koziec – Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  • prof. dr hab. Piotr Wlaź – Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii i Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

w dniu 19.12.2017 r. o godz. 1200

mgr Dawida Warszyckiego


na temat:    „Nowe możliwości modelowania molekularnego ligandów receptorów serotoninowych”

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Bojarski

Recenzenci:    

  • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak – Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW – Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej
 

Data opublikowania: 07.12.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk