Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 23.03.2018 r. o godz. 1100,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Sabiny Rybki

na temat:  „Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych aminoalkilowych pochodnych sukcynimidu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej”

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Obniska

Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Jadwiga Turło – Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. dr hab. Monika Wujec – Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

    

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej


 

Data opublikowania: 14.03.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk