Uruchomienie finansowania projektów statutowych

Uruchomienie fiansowania projektów statutowych

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tegorocznego podziału środków statutowych uprzejmie zawiadamiamy, że w roku 2018 informacja o wysokości dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej dla młodych naukowców zostanie przekazana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego później niż w latach ubiegłych, co wynika z trwającej procedury rozpatrywania odwołań jednostek naukowych od decyzji ustalających kategorie naukowe.

W celu zapewnienia Państwu możliwie szybkiego terminu rozpoczęcia prac badawczych, w uzgodnieniu z Zastępcą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum, podjęto decyzję o uruchomieniu części środków finansowych i przygotowaniu podziału I transzy środków przeznaczonych na realizację projektów statutowych. Po uzyskaniu informacji z Ministerstwa o całkowitej kwocie dotacji na rok 2018 zostanie przygotowany podział II transzy środków.

Jednocześnie, z uwagi na przerwę wakacyjną, uprzejmie prosimy  kierowników projektów prowadzących badania wymagające zgody Komisji Bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz innych o  pilne podjęcie działań związanych z uzyskaniem zgody właściwej instytucji.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Data opublikowania: 11.05.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk