Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 23.05.2018 r. o godz. 12:00,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Dawida Panka


na temat: „Synthesis and properties of novel multifunctional ligands, inhibiting cholinesterases and β-secretase as potential treatment of Alzheimer’s disease”

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Malawska
Promotor pomocniczy:    Dr Anna Więckowska

Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Monika Wujec – Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. Maciej Dawidowski – Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

    

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej
 

Data opublikowania: 16.05.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk