Nagroda im. Katarzyny Kulig - pierwsza edycja

Dnia 25.06.2018 w czasie posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody imienia Katarzyny Kulig.

 

Laureatem pierwszej edycji nagrody został dr Vitorio Canale za rozprawę doktorską pt. “Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl alicyclic amines as selective and potent 5-HT7 receptor antagonists with psychotropic properties” wykonaną pod kierunkiem naukowym Dr hab. Pawła Zajdla.

Nagroda imienia Katarzyny Kulig (15 000 zł, pamiątkowy medal oraz dyplom) została ufundowana przez Rodziców zmarłej i jest przeznaczona dla młodych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) lub absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżniającą się pracę doktorską traktującą o poszukiwaniu nowych leków.

 

Komisja Konkursowa Nagrody imienia Katarzyny Kulig obradowała w składzie:

  • Przewodniczący: Dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
  • Członkowie Jury: Prof. Dr hab. Maciej Pawłowski, Prof. Dr hab. Henryk Marona, Dr hab. Jadwiga Handzlik, Dr hab. Paweł Zajdel, Dr Zygmunt Kulig
  • Sekretarz: Dr hab. Agnieszka Zagórska

 

Dr hab. Katarzyna Kulig, prof. UJ (1971-2016) – absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych – swoją pracę oraz karierę naukową związała z Katedrą Chemii Farmaceutycznej UJCM. W swojej pracy naukowej koncentrowała się na poszukiwaniu nowych związków o aktywności biologicznej i potencjalnym zastosowaniu w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Prowadziła badania w zakresie opracowania metod syntezy aminokwasów, pochodnych pirolidyn-2-onu, kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego. Dydaktyk prowadząca ćwiczenia, seminaria i wykłady z przedmiotu „Chemia leków” dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego. Koordynatorka zajęć fakultatywnych z przedmiotów „Wspomaganie wysiłku w sporcie”, „Zaawansowane metody spektroskopowe w badaniach nad nowym lekiem” i „Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad lekiem”. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich, laureatka stypendiów i staży zagranicznych. Współautor III wydania podręcznika akademickiego pod redakcją A. Zejca i M. Gorczycy pt. „Chemia leków” oraz książki „Chemia w farmacji”. Uczestnik, sekretarz i koordynator wielu konferencji naukowych oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Osoba niezwykle życzliwa, pomocna, pasjonatka historii nauki, muzyki klasycznej i jazzu oraz narciarstwa alpejskiego.

 

 

 

Data opublikowania: 27.06.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk