Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 05.11.2018 r. o godz. 1200,  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Witolda Brniaka

na temat:      „Wybrane aspekty wytwarzania i oceny jakości tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej”

 

Promotor: prof. dr hab. Renata Jachowicz

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Janusz Pluta – Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Jerzy Krysiński – Katedra Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

Data opublikowania: 26.10.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk