Farmacja kliniczna: różne perspektywy, wspólny cel

 

Farmacja kliniczna: różne perspektywy, wspólny cel 

 

Studenci farmacji nie boją się wyzwań! 15 grudnia w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM poruszyli istotny problem w świecie medycznym. “Farmacja kliniczna: różne perspektywy, wspólny cel”- tak brzmiał temat konferencji połączonej z debatą, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM.

Farmacja kliniczna to dla wielu polskich farmaceutów sfera mrzonek i niespełnionych obietnic. Choć regulacje prawne nie pozwalają na obecność farmaceuty klinicznego na oddziale, grono osób nie poddaje się i walczy o optymalizację farmakoterapii. Swoimi doświadczeniami na ten temat podzielili się magistrzy farmacji: Anna Stachowiak, Kamila Urbańczyk, Ksenia Czech, Katarzyna Dziewic oraz Adrian Bryła. Podczas części konferencyjnej została poruszona istota farmakodynamiki i farmakokinetyki, rola farmaceuty w kształtowaniu szpitalnej polityki antybiotykowej oraz porównanie polskich szpitali na tle innych krajów. Prelegenci pokazali w jaki sposób można już teraz zaangażować się
w kliniczne aspekty farmacji.

Drugą część wydarzenie stanowiła debata, podczas której padły liczne pytania:

Czy jest szansa na unormowanie prawne zawodu i jakie ustawy powinny wejść w życie, aby farmaceuta kliniczny mógł efektywnie pracować?
Jakie kraje można uznać za wzorzec w świecie farmacji klinicznej?
Jak miałby wyglądać zespół terapeutyczny oraz jaką rolę pełniłby w nim farmaceuta?

Prelegenci zwrócili także uwagę na sposób kształcenia i potrzebę położenia większego nacisku na ilość godzin, jaką spędzają studenci farmacji na oddziale podczas toku edukacji. Rozwinęła się żywa dyskusja na temat różnic i podobieństw między farmacją kliniczną a szpitalną. Uczestnicy byli również ciekawi jaką ścieżkę kariery wybrać po studiach – doktorat czy specjalizacja.

Konferencję można uznać za mały krok ku zmianom. Podczas wydarzenia wiele osób dowiedziało się jakie działania można podejmować na ten moment, aby przyczynić się udoskonalenia opieki nad pacjentem. Liczna liczba uczestników oraz żywe zainteresowanie tematem zarówno podczas konferencji, jak i debaty świadczy o tym, że studentom oraz absolwentom farmacji bardzo zależy na wkroczeniu na oddział szpitalny.

Autor: Patrycja Bojdo

Wejdź na:

 

 
 
Data opublikowania: 27.12.2018
Osoba publikująca: Sławomir Łudzik