Research

   

Tematyka badawcza
  Poszukiwanie nowych struktur o działaniu: hipotensyjnym, przeciwarytmicznym, przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwdrgawkowym, przeciwhistaminowym i przeciwserotoninowym. Określanie mechanizmów działania aktywnych struktur.  
     
Stosowane metody
 

Prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych w celu potwierdzenia aktywności farmakologicznej i wyjaśnienia mechanizmu działania nowych związków.

 

 

Metodyka badawcza:

 1. Oznaczenie aktywności przeciwhistaminowej, przeciwserotoninowej, alfa-adrenolitycznej, cholinolitycznej oraz spazmolitycznej nowych związków w testach in vitro na izolowanych narządach ( aorta szczura, jelito cienkie świnki morskiej, jelito cienkie królika)

 2. Oznaczenie aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w testach:

  • „gorącej płytki" (hot plate)

  • „przeciągania się" (writhing syndrome)

  • usunięcia ogona" (tail flick)

  • w modelu obrzęku karageninowego, kapsaicynowego (ból neuropatyczny), formalinowego (ból przewlekły)

  • znieczulenia miejscowego (królik, mysz, świnka morska).

  • w modelu zapalenia indukowanego zymosanem

 3. Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w testach in vivo

 4. Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w niemiarowości wywołanej okluzją i reperfuzją naczynia wieńcowego in vitro wg metody Lubbe

 5. Oznaczenie wpływu na elektrokardiogram szczura w testach in vitro i in vivo

 6. Oznaczenie aktywności hipotensyjnej metodą krwawą i bezkrwawą

 7. Oznaczenie działania przeciwdrgawkowego w testach chemicznych i elektrycznych.

 8. Oznaczenie wpływu na OUN (ruchliwość, sen, neurotoksyczność w teście Rota Rot oraz w „teście komina" )

 9. Oznaczenie działania przeciwlękowego.

 10. Oznaczenie działania przeciwdepresyjnego (test Porsolta)

 11. Oznaczenie cytotoksyczności oraz toksyczności ostrej przy różnych drogach podania.

 12. Oznaczenie metodami spektrofotometrycznymi lub ELISA: białek, enzymów,profilu lipidowego i/lub węglowodanowego, aktywności antyoksydacyjnej, NO

 13. Oznaczenie aktywności antagonistycznej w stosunku do jonów Ca2+

 14. Oznaczenie toksyczności ostrej przy róznych drogach podania

 
Aparatura badawcza
 
 1. zestaw do narządów izolowanych sprzężony z komputerem
 2. zestaw do izolowanego serca
 3. kompletna aparatura ELISA
 4. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego u małych zwierząt - DATAMAX, firmy Columbus sprzężony z komputerem
 5. aparat EKG dla małych zwierząt laboratoryjnych z komputerową możliwością analizy elektrokardiogramu
 6. aparat EKG przystosowany do zapisu elektrokardiogramu izolowanego serca szczura
 7. aparaty EKG:
  • E-30
  • Multicard E - 30
  • AsCARD B5
  • EK 1 T - 03M2
 8. generator elektrowstrząsów GE - 01
 9. mikropompy dozujące
 10. aparat do badania aktywności p/bólowej związków metodą „hot plate"
 11. analgezymetr typu Ugo-Basile do badania aktywności p/bólowej związków
 12. zestaw aparatury do techniki PCR i RLT
 13. aparat ROTA ROT
 14. aparat do oznaczania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej u szczura metodą termiczną „ Plantar test"
 15. zestaw do pomiaru obrzęku łapy szczura i myszy wraz z programem komputerowym i zestawem statywów
 16. automatyczny system do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów i myszy metodą bezkrwawą
 17. zestaw "Von Frey" wraz z oprogramowaniem.
 18. klatki z czujnikami do badania aktywności lokomotorycznej zwierząt (Ugo Basile)
 19. aparat do pomiaru ciśnienia metodą bezkrwawą
 20. Pletyzmometr
 21. klatka dla myszy MICE PASIVE z oprogramowaniem
 22. Labirynt wodny Morrisa
 23. Labirynt uniesiony dla myszy, moduł SMART do oprogramowania, kamera