Badania

Tematyka badawcza
Analiza fitochemiczna jakościowa i ilościowa ukierunkowana na saponozydy, lipidy, związki fenolowe, olejki, flawonoidy, metabolity porostowe. Optymalizacja metod ekstrakcji z materiału roślinnego oraz optymalizacja technik rozdziału i izolacji. Badania in vitro aktywności biologicznej (cytotoksyczna,antyoksydacyjna, przeciwdrobnoustrojowa, przeciwzapalna, hamująca cholinoesterazy, hialuronidazy).

Stosowane metody
Metody chromatograficzne (TLC, CC, MPLC, HPLC, GLC), spektroskopowe (NMR, MS), IR, densytometria, biodetekcja, kolorymetria, spektrofotometria

Aparatura badawcza
Chromatograf HPLC DIONEX

Chromatograf MPLC BÜCHI

Spektrofotometryczny czytnik mikropłytkowy BIOTEK

Inkubator do hodowli komórkowych (LabLine)

Loża laminarna

Mikroskop odwrócony WILOVERT S (Hund Wetzlar)

 

 

Publikacje

2010


I. Prace przeglądowe:

1. Podolak Irma, Galanty Agnieszka ,Sobolewska Danuta.: Saponins as cytotoxic agents: a review, Phytochem. Rev. 2010, 9, 425-474.
2. Grabowska Karolina , Ellnain Marek, Janeczko Zbigniew: Olejki eteryczne o aktywności przeciwzapalnej, Aromaterapia 2010, 1, (59) t.16, 19-37.
3. Janeczko Zbigniew, Elżbieta Pisulewska.: Międzynarodowa Konferencja Lawendowa w Anglii, Aromaterapia 2010, 1, (60) t.16, 16- 28.
4. Grabowska Karolina , Ellnain Marek, Janeczko Zbigniew: Gastroprotekcyjne działanie olejków eterycznych, Cz.I. Aromaterapia 2010, 3, (61) t.16, 14 -27.
5. Grabowska Karolina , Ellnain Marek, Janeczko Zbigniew: Gastroprotekcyjne działanie olejków eterycznych, Cz.II. Aromaterapia 2010, 3, (62) t.16, 12 -19.

II. Streszczenia prac naukowych, referatów ,doniesień wygłoszonych na konferencjach zjazdach:

1. Janeczko Zbigniew, Brzozowski Tomasz: Analiza HPLC gastroprotekcyjnych flawonoidów preparatu Citrokvapku. 2010 Gdańsk, XXI Nauk. Zjazd PTF , Streszczenia - Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej, s. 454.
2. Makowska Wąs Justyna, Czechura Anna, Strzałka Marian, Galanty Agnieszka, Paweł Paśko, Trojanowska Danuta: Analiza fitochemiczna i aktywność biologiczna wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica (L.) Desv. 2010 Gdańsk, XXI Nauk. Zjazd PTF , Streszczenia - Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej, s. 450.
3. Ellnain Marek, Galanty Agnieszka, Grabowska Karolina, Janeczko Zbigniew: Isolation and cytotoxic activity of two galactosylodiacylglycerols in Erigeronis Canadensis herba. 2010 Lublin, 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Abstracts P-35, s.97.
4. Galanty Agnieszka, Koczurkiewicz Paulina, Michalik Marta: Analysis of the secondary metabolites in the lichen genus Cladonia. 2010 Lublin, 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Abstracts P-39, s..97
5. Podolak Irma, Koczurkiewicz Paulina, Michalik Marta: Biological activity of a triterpene saponoside from Lysimachia ciliata. 2010 Lublin, 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Abstracts P-39, s..97
6. Makowska-Wąs Justyna, Czechura Anna, Galanty Agnieszka, Strzałka Marian, Janeczko Zbigniew: Phytochemical Investigation of Myricaria germanica (L.) Desv. 2010 Lublin, 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Abstracts P-83, s.145.
7. Grabowska Karolina , Ellnain Marek , Janeczko Zbigniew: Isolation and analysis of glycolipids fraction from polish dog rose ( Rosa canina), 2010 Lublin, 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Abstracts P-42, s104.
8. Szałankiewicz Anna, Strzałka Marian: Toksyczne rośliny łąk pienińskich z zielnika brata Cypriana, 2010 Pieniny- Spiska Stara Ves (Słowacja) Konferencja „Badania Naukowe w Pieninach" , Przewodnik słowacko- polskiej sesji posterowej , s.23.

 

III. Publikacje monograficzne:

1. Makowska-Wąs Justyna, Bochenek Barbara, Janeczko Zbigniew:
Resweratrol w terapii szpiczaka mnogiego,rozdział 21 w książce Szpiczak mnogi, pod red.A.Jurczyszyn i A.B.Skotnicki, 2010, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s.319-336.

2011

I. Prace oryginalne :

1. Janeczko Anna, Biesaga-Kościelniak Jolanta, Dziurka Michał, Oklest'kova Jana, Kocurek Maciej, Szarek-Łukaszewska Grażyna, Janeczko Zbigniew. Response of polish cultivars of soybean ( Glycine max (L.) Merr.) to brassinosterid, Application, Acta Sci.Pol., Agricultura 10(2) 2011, s.33-50
2. Ellnain Marek, Hubicka Urszula, Zuromska Barbara, Janeczko Zbigniew, Krzek Jan. Densitometric Quantification of Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) and Digalactosyldiacylglycerol (DGDG) in Extracts of Fresh Samples of Erigeron canadensis Collected at Different Stages of Growth, JPC- Journal of Planar Chromatography- Modern TLC Vol.24, s.248-252

II. Prace przeglądowe

1. Strzałka Marian, Chwedoruk Dominika, Halas Ladislav, Janeczko Zbigniew Chemical Composition of Essential Oils found in Selected Salvia Species, 2011/8, Sofw Journal (137) s.18-29
2. Strzałka Marian, Chwedoruk Dominika, Halas Ladislav, Janeczko Zbigniew Chemical Composition of Essential Oils found in Selected Salvia Species, 2011,Global Ingredients&Formulations Guide, s.94-105
3. Grabowska Karolina, Ellnain Marek, Janeczko Zbigniew. Bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych w ciąży, 2011,Aromatrapia 1(63) t.17 Safety use of essential oils in pregnancy
4. Ligęza Lidia, Opoka Włodzimierz, Strzałka Marian. Nekrolog de Krzysztof Kmieć fidela amiko de esperanto, 2011, Medicina Internacia Revuo, 3(96) s.86-97
5. Makowska-Wąs Justyna Pożegnanie-dr n.farm.Krzysztof Kmieć, 2011, Postępy fitoterapii ,1 s.69-70

III . Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach:

1. Ellnain Marek, Grabowska Karolina, Janeczko Zbigniew. Two galactosyldiacylglycerols from erigeron Canadensis and their fatty acid profile. 2011 Nitra, 2nd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and spice plants, Abstact, s.56
2. Strzałka Marian, Halas Ladislav, Janeczko Zbigniew Chemical composition of essential oils from selected salvia species cultivated in the garden of medicinal plant UJCM. 2011 Nitra, 2nd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and spice plants, Abstact, s.66
3. Smolik Joanna, Janeczko Zbigniew Analiza fitochemiczna izoflawonów w wybranych gatunkach trifolium SP. 2011 Lublin, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Polskie kolekcje roślin leczniczych-źródłem materiału badawczego, Streszczenia P-38, s.80
4. Koczurkiewicz P., Podolak I., Skrzeczyńska-Moncznik J., Michalik M., Madeja Z. Biological activity of triterpenoid saponosides from Lysimachia ciliata on human cancer and normal cells, structure-activity relationship. 2011 Zakopane, 38th Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Abstract P-10
5. Koczurkiewicz P., Michalik M., Galanty A., Skrzeczyńska-Moncznik J., Madeja Z., Podolak I. Biological activity of triterpenoid saponosides from Lysimachia ciliata on human cancer and normal cells, structure-activity relationship. 2011 Bonn, 34.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Zellbiologie, Abstract CCG-26
6. Koczurkiewicz P., Podolak I., Skrzeczyńska-Moncznik J., Wójcik K., Galanty A., Michalik M. Structure-activity relationship of triterpenoid saponins. 2011 Kraków, The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, Poster P-9.79
7. Sarna M., Koczurkiewicz P., Michalik M., Podolak I., Burda K. The influence of triterpenoid saponins on nanomechanical properties of human prostate cancer cells. 2011 Kraków, The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, Poster P-9.73

 

2012


I. Prace oryginalne:

1.Grabowska K., Janeczko Z. Fatty acid composition of the monogalactosyldiacylglycerol fraction obtained from Rosa sp. and litozin, Chemistry of Natural Compounds, Vol.48, No.3, s.462-464
2. Pasko P., Makowska-Was J., Chłopicka J., Szlosarczyk M., Tyszka-Czochara M., Dobrowolska-Iwanek J., Galanty A. South Siberian fruits: Their selected chemical constituents, biological activity, and traditional use in folk medicine and daily nutrition, Journal of Medicinal Plants Research, Vol.6(31), s.4698-4706
3. Załuski D., Smolarz H.D., Gawlik-Dziki U.Bioactive compounds and antioxidative, antileukemic and anti-MMPs activity of Eleutherococcus species cultivated in Poland, Natural Product Communications, Vol.7, No.11, s.1483-1486
4. Sobolewska D., Galanty A., Michalik M. Preliminary evaluation of cytotoxic activity of Allium ursinum extracts, Czasopismo Aptekarskie, Nr 12(228), s.41-44
5. Sobolewska D., Paśko P., Galanty A., Makowska-Wąs J., Padło K., Wasilak W. Preliminary phytochemical and biological screening of methanolic and acetone extracts from Leonotis nepetifolia (L.) R.Br., Journal of Medicinal Plants Research, Vol.6(30), s.4582-4585

II. Prace przeglądowe:

1. Sobolewska D., Schlegel-Zawadzka M. Czosnek ogrodowy, http://dieta.mp.pl/zasady/show.html?id=77697
2. Makowska-Wąs J., Strzałka M. Portret dra Krzysztofa Kmiecia w Muzeum Farmacji w Krakowie, Dializa i Ty, Nr 2 s.24-26
3. Halas L., Strzalka M., Chovan P. Psychoactivne latky v rastlinnych zmesiach, Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, Vol.2, Nr 1, s.45-46
4. Galanty A., Koczurkiewicz P., Burakowska D., Janeczko Z. Aktywność biologiczna i farmakologiczna kwasu usninowego, Postępy Fitoterapii, Nr 3, s.162-172
5. Sobolewska D., Makowska-Wąs J. Czosnek niedźwiedzi ( Allium ursinum L.), Aromaterapia, Nr 4(70), t.18, s.18-37

6. Strzałka M., Sambor B. Zielnik Brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru, Pamiętnik XXI Sypozjum Historii Farmacji, s.244-251
7. Strzałka M., Halas L., Chovan P. Psychoactive plants lamiaceae: Leonurus, Kriminalistyka v praktickych prikladoch, Zbornik z VII. odborneho seminaria, Kosice 15.03.2011, s.163-164
8. Strzałka M., Chwedoruk D., Halas L., Janeczko Z. Chemical composition of essential oils found selected salvia species, The Green Book of Cosmetics 2011/2012

III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach:

1. Lorenc-Kozik A., Janeczko Z. Wpływ nawożenia na zawartość i skład chemiczny olejku ziela melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.). 2012 Łódź
2. Galanty A., Stanula K., Burakowska D., Janeczko Z. Phytochemical analysis and cytotoxic properties of a triterpene fraction from Sorbus intermedia fruits. 2012 Lublin, 8th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Poster P-32.88
3. Podolak I., Hubicka U., Żuromska-Witek B., Janeczko Z. Quantitative HPTLC profile saponins in eight Lysimachia species. 2012 Lublin, 8th Symposium on Chromatography of Natural Products, Poster P-94.150
4. Halas L., Strzałka M., Chovan P. Psychoactivne latky v rastlinnych zmesiach. 2012 Kosice, Slovensko-Cesky vedecky zjazd Sudneho lekarstwa s medzinarodnou ucastou, Poster P-2

 

2013


I. Prace oryginalne:

1. Ewa Pociecha , Zbigniew Janeczko, Anna Janeczko  Resveratrol stimulates phenolic metabolism and PSII efficiency in wheat infected with powdery mildew, Journal of Plant Ineractions, DOI: 10.1080/17429145.2013.861026
2. Paulina Koczurkiewicz, Irma Podolak, Katarzyna Anna Wójcik, Agnieszka Galanty,Zbigniew Madeja, Marta Michalik, Jarosław Czyż Lclet 4 enhances pro-apoptotic and anti-invasive effects of mitoxantrone on human prostate cancer cells - in vitro study, Acta Biochim. Pol., 2013, Vol. 60, nr 3, s. 331- 338
3. Irma Podolak, Paulina Koczurkiewicz, Marta Michalik, Agnieszka Galanty, Paweł Zajdel, Zbigniew Janeczko A new cytotoxic triterpene saponin from Lysimachia nummularia L., Carbohydr. Res., 2013 : Vol. 375, s. 16-20.
4. Paulina Koczurkiewicz, Irma Podolak, Joanna Skrzeczyńska-Moncznik, Michał Sarna, Katarzyna Anna Wójcik, Damian Ryszawy, Agnieszka Galanty,  Sławomir Lasota, Zbigniew Madeja, Jarosław Czyż, Marta Michalik Triterpene saponosides from Lysimachia ciliata differentially attenuate invasive potential of prostate cancer cells., Chem.-Biol. Interact., 2013 : Vol. 206, nr 1, s. 6-17
5. Irma Podolak, Paulina Koczurkiewicz, Agnieszka Galanty, Marta Michalik Cytotoxic triterpene saponins from the underground parts of six Lysimachia L.species, Bichemical Systematics and Ecology, 2013, Vol. 47, s. 116-120
6. Irma Podolak, Urszula Hubicka, Barbara Żuromska-Witek, Zbigniew Janeczko, Jan KrzekQuantification of saponins in different plant parts of Lysimachia L. species by validated HPTLC-densitometric method, Journal of Planar Chromatography, 2013  Vol. 26 (3) s.248-253
7. Irma Podolak, Paweł Żmudzki, Paulina Koczurkiewicz, Marta Michalik,  Paweł Zajdel, Agnieszka Galanty Minor triterpene saponins from underground parts of Lysimachia thyrsiflora: Structure elucidation, LC-ESI-MS/MS quantification, and biological activity,   Natural Product Communications, 2013, Vol.8, No.12, s.1691-1696

 

II. Prace przeglądowe:

1. Daniel Załuski, Zbigniew Janeczko Eleuterozydy. Ich budowa, właściwości biologiczne i działanie lecznicze, Postępy Fitoter., 2013, nr 2, s. 118-122
2. Daniel Załuski Inhibitory hialuronidaz i ich potencjalne wykorzystanie w recepturze kosmetycznej,  Almamer - Szkoła Wyższa, Zeszyty Naukowe, 2013, 3 (69), s.45-58
3. Daniel Załuski, Zbigniew Janeczko Olejek eteryczny w gatunkach rodzaju Eleutherococcus Maxim, Aromaterapia, 2013, 2(72) t.19 s.15-26
4. Karolina Grabowska, Zbigniew Janeczko Olejki eteryczne w preparatach farmaceutycznych , Aromaterapia, 2013, 4(74)  t.19 s.16-32
5. Danuta Sobolewska, Irma Podolak, Justyna Makowska-Wąs Allium ursinum: botanical, phytochemical and pharmacological overview, Phytochem Rev, 2013, DOI 10.1007/s11101-013-9334-0

 

III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach naukowych:

1. Zbigniew Janeczko Źródła aktywnych biologicznie stilbenów w świecie roślin , 2013 Puławy , III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne"
2. J. Makowska-Wąs, P. Paśko, M.Dąbrowska, Z.Janeczko Analiza frakcji polifenoli i aktywności antyoksydacyjnej Myricaria germanica (L.) 2013 Puławy , III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne"
3. I.Podolak, M.Kłusak, A.Galanty, K.Grabowska Analiza fitochemiczna Chenopodium hybridum, 2013 Puławy , III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne"
4. K.Grabowska, A.Kucharska, A.Galanty, I.Podolak, Z.Janeczko Analiza fitochemiczna Impatiens parviflora DC., 2013 Puławy, III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne"
5. A.Galanty, M.Budzisz, M.Węgrzyn, Z.Janeczko Analiza ilościowa oraz aktywność cytotoksyczna wybranych gatunków z rodzaju Cladonia, 2013 Puławy, III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne"
6. Justyna Makowska-Wąs, Zbigniew Janeczko Biodostępność i znaczenie prozdrowotne polifenoli roślinnych, 2013 Warszawa, Konferencja Naukowa „Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania"
7. Justyna Makowska-Wąs, Marian Strzałka Złote wieki kory chinowej. „Chinologia" w zbiorach Katedry Farmakognozji UJCM, 2013 Ciechanowiec, XXII Sympozjum Historii Farmacji „Rośliny w Farmacji"
8. Rafał Kuźniewski, Daniel Załuski, Maciej Balcerek Wybrane surowce roślinne w terapii chorób infekcyjnych skóry, P-74, 2013 Lublin, 3rd International Conference and Workshop "Plant- the source of research material"
9. Daniel Załuski HPTLC identification of eleutherosides in Eleutherococcus lasiogyne (Harms) S.Y.Hu, their biological activity and the relationship between their structure and antioxidative potency, P-21, 2013 Warszawa, International Mini- Symposium "Quality of fresh produce, herbs and vegetables- from field to fork"

IV. Inne :

1. Marek Ellnain, Zbigniew Janeczko promot. Analiza fitochemiczna oraz aktywność biologiczna wyciągów z ziela przymiotna kanadyjskiego (Erigeron canadensis L. Cronq)., redakcja, tłum.: Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego. Uniwersytet Jagielloński. Collegium  Medicum., 2013
 

2014


I. Prace oryginalne:

1. Anna Lorenz-Kozik, Robert Witkowicz, Aleksander Szmigiel, Zbigniew Janeczko Wpływ nawożenia azotowego efektywnych mikroorganizmów i przycinania roślin na wysokość plonu ziela melisy lekarskiej (Melissa officinalis l.), 2014, Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna, s.244-254, Wyd.: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
2. Daniel Załuski, Helena Danuta Smolarz, Anna Bogucka- Kocka Cytotoxic activity of ethanolic extracts of Eleuterococcus species cultivated in Poland on HL60 leukemia cell line, Curr.Issues Pharm.Med.Sci, 2014, Vol.27, No.1, Pages 41-45

II. Prace przeglądowe :

1. Irma Podolak, Zbigniew Janeczko Pharmacological activity of natural non-glycosylated ttriterpenes, 2014, Mini-Reviews in Organic Chemistry, Vol.11, No.3, Pages 280-291
2. Danuta Sobolewska, Klaudia Michalska, Irma Podolak, Karolina Grabowska Steroidal saponins from the genus Allium, 2014, Phytochem Rev., DOI 10.1007/s11101-014-9381-1
3. Anna Bogucka-Kocka, Anna Och, Marek Och, Tomasz Kubrak, Janusz Kocki, Daniel Załuski Alkaloidy jako związki o aktywności przeciwnowotworowej spotykane w życiu codziennym, 2014, Almamer-Szkoła Wyższa, Zeszyty Naukowe, 1(70) s.295-306
4. Jolanta Karwat, Paulina Gil-Kulik, Lidia Kotuła, Alicja Niedojadło, Anna Och, Marek Och, Magdalena Sawiuk, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Daniel Załuski Świadomość mieszkańców Lublina i okolic na temat żywności modyfikowanej genetycznie, Almamer-Szkoła Wyższa, Zeszyty Naukowe, 1(70) s.319-328

III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na  konferencjach i zjazdach:

1. Agnieszka Galanty, Joanna Chłopicka, Ksenia Czech Badania fitochemiczne oraz aktywność cytotoksyczna kiełków gryki, 2014 Olsztyn, XVII Krajowe Sympozjum Gryczane „Gryka-nowe możliwości"
2. Galanty A., Potoniec B., Paśko P., Grabowska K., Janeczko Z. Analysis of a polyphenolic fraction from the selected plants of buryat traditional medicine, 2014 Lublin, 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products " The application of analytical methods for the development of natural products", P-36
3. Załuski D., Grabowska K., Makowska-Wąs J., Janeczko Z., Kuźniewski R. GC/MS analysis of fatty acids in the fruits of Eletherococcus Divaricatus (Siebold.&zucc.) S.Y. HU and Eleutherococcus Sessiliflorus (Rupr.&maxiom.) S.Y. Hu cultivated   in Poland and their proximate composition, 2014 Lublin, 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products " Theapplication of analytical methods for the development of natural products", P-132
4. Podolak I., Olech M., Nowak R., Galanty A., Załuski D. LC-ESI-MS/MS profile of phenolic acids in Chenopodium hybridum L., 2014 Lublin, 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products " The application of analytical methods for the development of natural products", P- 97
5. Załuski D., Podolak I., Galanty A., Janeczko Z. HPTLC- identification of eleutheroside E1 in Eleutherococcus Giraldii (Harms) nakai Cultivated in Poland, its anti-hyaluronidase, antiradical activity, and LC/MS pampa test, 2014 Lublin, 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products " The application of analytical methods for the development of natural products", P-133
6. Justyna Makowska-Wąs, Marian Strzałka Surowce pochodzenia zwierzęcego w zbiorach Katedry Farmakognozji UJCM, 2014, Bielsko-Biała, XXIII Sympozjum Historii Farmacji „Farmacja i aptekarstwo w Polsce w aspekcie historycznym, etyczno-społecznym oraz w sztuce i literaturze"
7. Justyna Makowska-Wąs, Marian Strzałka Inspiracje farmaceutyczne w twórczości Krzysztofa Kmiecia, 2014, Bielsko-Biała, XXIII Sympozjum Historii Farmacji „Farmacja i aptekarstwo w Polsce w aspekcie historycznym, etyczno-społecznym oraz w sztuce i literaturze"
8. Justyna Makowska-Wąs, Marian Strzałka Ilustracje botaniczne w dziewiętnastowiecznych atlasach roślin leczniczych, 2014, Bielsko-Biała, XXIII Sympozjum Historii Farmacji „Farmacja i aptekarstwo w Polsce w aspekcie historycznym, etyczno-społecznym oraz w sztuce i literaturze"

2015

I  Prace oryginalne :      

1.Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Daniel Załuski, Justyna Makowska-Wąs, Danuta Sobolewska, Zbigniew Janeczko, Paweł Żmudzki

In vitro anti-denaturation and anti-hyaluronidase activities of extracts and galactolipids from leaves of Impatiens parfiflora DC, Nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1049175

2.Daniel Załuski, Ewaryst Mendyk, Helena D.Smolarz

Identification of MMP-1 and MMP-9 inhibitors from the roots of Eleutherococcus divaricatus, and the PAMPA test, Nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1027891

3.Elżbieta Studzińska-Sroka, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Agnieszka Galanty, Wiesława Bylka, Karol Kacprzak, Karolina Ćwiklińska

In vitro antimicrobial activity of exrtracts and compounds isolated from Cladonia uncialis, Nat.Prod.Res, 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1005616

4.Daniel Załuski, Zbigniew Janeczko

Variation in phytochemicals and bioactivity of the fruits of Eletherococcus species cultivated in Poland, nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2014.1002091

5.Paulina Koczurkiewicz, Jarosław Czyż, Irma Podolak, Katarzyna Wójcik, Agnieszka Galanty, Zbigniew Janeczko, Marta Michalik

Multidirectional effects of triterpene saponins on cancer cells – mini-review of in vitro studies, Acta Biochim.Pol., 2015, Vol.62, No 3/2015 p.383-393

6.Daniel Załuski, Rafał Kuźniewski, Dorota Olszewska-Słonina, Gerard Drewa

Aktywność kwaśnej fosfatazy we krwi mężczyzn z rozpoznaniem czerniaka skóry. Zeszyty naukowe AlmaMer, 2015, 1(74), p.30-40

 

II  Prace przeglądowe :

1.Daniel Załuski, Łukasz Cieśla, Zbigniew Janeczko

The structure-activity relationships of plant secondary metabolites with antimicrobial, free redical scavenging and inhibitory activity toward selected enzymes, Nat. Prod. Chem., 2015, Vol.45 p.21

2.Justyna Makowska-Wąs, Zbigniew Janeczko

Stilbeny roślinne – związki o obiecujących właściwościach biologicznych, Materiały naukowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, 2015, ISBN 978-83-64457-16-6 , s.256-265

3.Magdalena Borusiewicz, Zbigniew Janeczko

 Nigella sativa L. – roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych, Postępy Fitoterapii, 2015, t.XVI, nr 4/2015, s.223-236

 

2016

I  Prace oryginalne :      

1. Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Daniel Załuski, Justyna Makowska-Wąs, Danuta Sobolewska, Zbigniew Janeczko, Paweł Żmudzki

In vitro anti-denaturation and anti-hyaluronidase activities of extracts and galactolipids from leaves of Impatiens parfiflora DC, Nat.Prod.Res., 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1049175

2. I. Podolak, M. Olech, A. Galanty, D. Załuski, K Grabowska, D. Sobolewska, M. Michalik, R. Nowak

Flavonoid and phenolic acid profile by LC-MS/MS and biological activity of crude extracts from Chenopodium hybridum aerial parts, Nat.Prod.Res., 2016, DOI: 10.1080/14786419.2015.1136908

3. D. Załuski, M. Olech, A. Galanty, R. Verpoorte, R. Kuźniewski, R. Nowak, A. Bogucka-Kocka

Phytochemical Conntent and Pharma-Nutrition Study on Eleutherococcus senticosus Fruits Intractum, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/9270691

4. D. Załuski, R. Kuźniewski, Z. Janeczko

HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and structure - activity relationship, Saudi Journal of Biological Sciences, 2016, DOI : 10.1016/j.sjbs.2016.01.018

5. D. Załuski, H.D. Smolarz

Influence of Polish Climate Conditions of Content and the Chemical Variation of Volatiles in the Roots of Six Eleutherococcus Species and Their Potential Use, Rec. Nat. Prod., 2016, 10:2, 240-244

 6. D. Załuski, R. Kuźniewski

  In Vitro Anti-AChE, Anti-BuChE and Antioxidant Activity of 12 Extracts of Eleutherococcus Species, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, DOI : 10.1155/2016/4135135

7. P. Koczurkiewicz, E. Kowolik, I. Podolak, D. Wnuk, K. Piska, A. Łabędź-    Masłowska, K. Wójcik-Pszczoła, E. Pękala, J. Czyż, M. Michalik  

Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliate on Human Prostate Cancer       Cells , Planta Med., 2016, DOI : 10.1055/s-0042-117537

II  Prace przeglądowe :

 1. D. Sobolewska, K. Michalska, I. Podolak, K. Grabowska

Steroidal saponins from the genus Allium, Phytochem Rev., 2016, DOI : 10.1007/s11101-014-9381-1