Badania

Tematyka badawcza
  Wpływ leków hipolipemizujących na aktywność kompleksów mitochondrialnych należących do rodziny 2oksykwasów, w tym dehydrogenazy rozgałęzionych alfa- ketokwasów i dehydrogenazy alfa- ketoglutaranowej, w określonych stanach metabolicznych.  
     
Stosowane metody
  Metody biologii molekularnej, Spektrofotometria, ELISA  
     
Aparatura badawcza
  Spektrofotometr; Sprzęt do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek; termocykler; czytnik ELISA; Komora z CO2 + mikroskop odwrócony
   
Publikacje
 

Drąg J, Goździalska A, Knapik-Czajka M, Gawędzka A, Gawlik K, Jaśkiewicz J. Effect of high carbohydrate diet on elongase and desaturase activity and accompanying gene expression in rat’s liver. Genes & Nutrition, 2017

Goździalska A, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Drąg J, Gawlik M, Cieśla M, Kulis A, Zarzycki D, Lipik E. Association of Calcium and Phosphate Balance, Vitamin D, PTH, and Calcitonin in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine, 2016 : Vol. 41, nr 8, s. 693-697.

Knapik-Czajka M. Effect of low doses of bezafibrate and fenofibrate on liver 2-oxoglutarate dehydrogenase complex in low-protein diet fed rats. Bangladesh J. Pharmacol. (Online) 2015 : Vol. 10, nr 3, s. 505-512.

Knapik-Czajka M. Wpływ wybranych leków hipolipemicznych na metabolizm aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach. Effect of chosen lipid-lowering drugs on branched-chain amino acids metabolism. Farm. Pol. 2015 : T. 71, nr 7, s. 415-420.

Kulis A, Goździalska A, Drąg J, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Lipik E, Zarzycki D. Participation of sex hormones in multifactorial pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. Int. Orthop. 2015 : Vol. 39, nr 6, s. 1227-1236.

Lewczuk P, Kornhuber J, Toledo JB, Trojanowski JO, Knapik-Czajka M, Peters O, Wiltfang J, Shaw L. Validation of the Erlangen Score Algorithm for the prediction of the development of dementia due to Alzheimer's Disease in pre-dementia subjects. J. Alzheimer's Dis. 2015 : Vol. 48, nr 2, s. 433-441

Knapik-Czajka M. Simvastatin increases liver branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase activity in rats fed with low protein diet. Toxicology (Amst.) 2014 : Vol. 325, s. 107-114.

Knapik-Czajka M. Stimulation of rat liver branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase activity by low doses of bezafibrate. Toxicology (Amst.) 2013 : Vol. 306, s. 101-107.

Knapik-Czajka M, Goździalska A, Drąg J, Jaśkiewicz J. Fibraty a cukrzyca typu 2. Fibrates and diabetes type 2. Farm. Pol. 2012 : T. 68, nr 3, s. 196-200.

Li-San Wang, Yuk Yee Leung, Shu-Kai Chang, Susan Leight, Malgorzata Knapik-Czajka, Young Baek, Leslie M. Shaw, Virginia M-Y. Lee, John Q. Trojanowski, Christopher M. Clark. Comparison of xMAP and ELISA Assays for Detecting Cerebrospinal Fluid Biomarkers of Alzheimer's Disease Journal Journal of Alzheimer's Disease. J. Alzheimer's Dis. 2012 : Vol. 31, nr 2, s. 439-445.

Drąg J, Goździalska A, Gawędzka A, Knapik-Czajka M, Kużdżał A, Jaśkiewicz J. Znaczenie i charakterystyka elongaz kwasów tłuszczowych. The importance and characteristics of fatty acids elongases. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Nar. Inst. Leków Warsz. 2012 : Vol. 10, nr 1, s. 109-115.

Shaw LM, Vanderstichele H, Knapik-Czajka M, Figurski M, Coart E, Blennow K, Soares H, Simon AJ, Lewczuk P, Dean RA, Siemers E, Potter W, Virginia M-Y. Lee, Trojanowski JQ. Qualification of the analytical and clinical performance of CSF biomarker analyses in ADNI. Acta Neuropathol. 2011 : Vol. 121, nr 5, s. 597-609.

Knapik-Czajka M, Goździalska A, Gawędzka A, Drąg J, Jaśkiewicz J. Jatrogenne miopatie indukowane wybranymi lekami hipolipemicznymi. Iatrogenic myopathies induced by lipid-lowering drugs. Farm. Pol. 2010 : T. 66, nr 6, s. 431-436.

Knapik-Czajka M. Choroba Alzheimera rosnącym wyzwaniem dla starzejącego się społeczeństwa. Alzheimer's disease - a growing challenge to an aging society. W: Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu. red. nauk. Grażyna Dębska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. s. 139-146

Goździalska A, Gawędzka A, Drąg J, Knapik-Czajka M, Siekanowicz A, Kużdżał A, Jaśkiewicz J. Ekspresja kolagenu typu III i IV w nowotworach piersi. Ekspression of collagen type III and type IV in breast cancer. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2010 : Vol. 8, nr 2, s. 128-133.

Leslie M. Shaw, Hugo Vanderstichele, Malgorzata Knapik-Czajka, Christopher M. Clark, Paul S. Aisen, Ronald C. Petersen, Kaj Blennow, Holly Soares, Adam Simon, Piotr Lewczuk, Robert Dean, Eric Siemers, William Potter, Virginia M-Y. Lee, John Q. Trojanowski. Cerebrospinal fluid biomarker signature in Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative subjects. Ann. Neurol. 2009 : Vol. 65, nr 4, s. 403-413.

Knapik-Czajka M, Gozdzialska A, Jaskiewicz J. Adverse effect of fenofibrate on branched - chain α-ketoacid dehydrogenase complex in rat`s liver. Toxicology (Amst.) 2009 : Vol. 266, nr 1-3, s. 1-5.

Słowa kluczowe
  statyny, fibraty, mitochondria, enzym mitochondrialny, dehydrogenaza rozgałęzionych alfa ketokwasów, dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa, PPARα