Dydaktyka

 

Wspaniała wiadomość!
22 stycznia 2015 roku Rektor UJ zarządził utworzenie na Wydziale Farmaceutycznym UJ
dwusemestralnych studiów podyplomowych "Kosmetologia praktyczna".
Studia podyplomowe mogą podejmować wszyscy zainteresowani zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii (kosmetolodzy, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz absolwenci innych kierunków). Absolwenci kierunków medycznych po odbyciu studiów "Kosmetologia praktyczna" mogą podjąć dwuletnie studia magisterskie na kierunku "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym UJ na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomu licencjata kosmetologii.

 Pełny tekst zarządzenia Rektora UJ:
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/76261434/zarz_11_2015.pdf

 

Rok akademicki 2017/2018
semestr letni

KOSMETOLOGIA
PRZEDMIOT:
KOSMETOLOGIA LECZNICZA
 STUDIA STACJONARNE I ROK:
 •  harmonogram zajęć
            
 •  regulamin zajęć
 
 •  podział na grupy
 
 • obowiązująca literatura: 1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
  2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
  3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
  Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.
STUDIA NIESTACJONARNE I ROK:
 •  harmonogram zajęć
 
 •  regulamin zajęć
 
 •  podział na grupy
 
 • obowiązująca literatura: 1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
  2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
  3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
  Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE:    

Przykładowe tematy prac magisterskich:

"Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego"

"Kosmeceutyki" i "dermokosmetyki" do cery trądzikowej. Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w aptekach"

"Częstość występowania prowokowanych przez pracę problemów skórnych wśród pracowników salonów kosmetycznych"

"Kosmetyki do cery trądzikowej: analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w handlu detalicznym"

"Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego. Badania ankietowe studentek prawa i psychologii"

"Reklama usług medycyny estetycznej: analiza obserwowanych praktyk marketingowych w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej"

"Motywacja, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum"

"Świadomość zagrożeń związanych z opalaniem w grupie studentów analityki medycznej, farmacji i kosmetologii"

"Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym"

"Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka pod katem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym"

"Analiza występowania składników o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach sprzedawanych jako "hipoalergiczne" oraz "antyalergiczne"

"Analiza składu sprzedawanych w Polsce filtrów słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem składników aktywnych oraz substancji o działaniu fotouczulającym"

"Analiza składu wód perfumowanych i wód toaletowych pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym"

"Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów: analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem występowania substancji potencjalnie uczulających"

"Analiza składu płynów do kąpieli i żelów pod prysznic pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym"

"Analiza składników w preparatach kosmetycznych zawierających alfahydroksykwasy pod kątem ich potencjalnego działania uczulającego"

"Kosmetyki „naturalne", „biologiczne" i „ekologiczne": Występowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych w składzie produktów deklarowanym przez producenta"