Badania

Tematyka badawcza / Research topics

Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków krążeniowych, przeciwdepresyjnych,  przeciwzapalnych oraz przeciwbakteryjnych.

Farmakokinetyka leków chiralnych.

Badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków.

Ocena farmakokinetyki leków w modelach chorób o podłożu zapalnym.

Poszukiwanie nowych metod leczenia sepsy w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.

Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) jako narzędzie w badaniach nad nowym lekiem.

Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w optymalizacji farmakoterapii.

Badania nad zależnością struktura - parametry farmakokinetyczne (QSPKR) nowych pochodnych ksantyny.

Biomateriały jako potencjalne nośniki leków - badania in vitro i in vivo.

 

Experimental and clinical pharmacokinetics of cardiovascular, antidepressant, anti-inflammatory and antibacterial drugs.

Pharmacokinetics of chiral drugs.

Studies of metabolism and membrane transport mechanisms.

Evaluation of drug pharmacokinetics in inflammatory disease models.

New treatments for sepsis in experimental animal models.

Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling (PK/PD) as a tool in new drug research.

Use of population pharmacokinetics in pharmacotherapy optimization.

Studies of the structure-pharmacokinetic (QSPKR) relationships of new xanthine derivatives.

Biomaterials as potential drug carriers - in vitro and in vivo studies.

Stosowane metody / Applied methods

Chromatografia cieczowa, mikrodializa, dializa równowagowa, ultrafiltracja, łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym, ELISA, cytometria przepływowa, narządy perfundowane.

High performance liquid chromatography, equilibrium dialysis, ultrafiltration, real-time polymerase chain reaction, ELISA, flow cytometry, isolated perfused organs.

Aparatura badawcza / Scientific equipment

HPLC z detekcją DAD, elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną, LC-MS/MS, amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym, aparat do elektroforezy kapilarnej (PACE/MDQ), aparat do badania uwalniania leków metodą przepływową, system do perfuzji izolowanych narządów małych zwierząt (myszy, szczury), zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis).

HPLC with DAD, electrochemical and spectrofluorimetric detection, LC-MS/MS, real-time DNA detection system (Rotor Gene 3000), capillary electrophoresis apparatus (PACE/MDQ), drug dissolution testing system (flow-through method), perfusion system for isolated organs of small animals (mice, rats), kit for Microdialysis (CMA Microdialysis).

Publikacje / Piblications

2017

Szafarz M., Kus K., Walczak M., Zakrzewska A., Niemczak M., Pernak J., Chlopicki S. Pharmacokinetic Profile of 1-Methylnicotinamide Nitrate in Rats. J Pharm Sci. 2017 May; 106(5):1412-1418. DOI 10.1016/j.xphs.2017.01.022. Epub 2017 Jan 30.

Jankowska A., Świerczek A., Chłoń-Rzepa G., Pawłowski M., Wyska E. PDE7- Selective and Dual Inhibitors: Advances in Chemical and Biological Research. Curr Med Chem. 2017 Jan 16.

Stasiuk W., SzopaA., Serefko A., Wyska E., Świąder K., Dudka J., Wlaź P., Poleszak E. Influance of the selective antagonist of the NR2B subunit of the NMDA receptor, traxopodil, of the antidepressant-like activity of desipramine, paroxetine, milnacipran, and bupropion in mice. J Neural Transm (Vienna). 2017 Mar;124(3):387-396. Doi: 10.1007/s00702-016-1657-8. Epub. 2016 Nov 29.

Socała K., Nieoczym D., Wyska E., Wlaź P. Effect  of sildenafil on the activity of some antidepressant drugs and electroconvulsive shock treatment in the forced swim test in mice.  Naunym Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017 Apr;390(4);339-349. DOI: 10.1007/s00210-016-1334-3. Epub 2016 Dec 24. 

Sałat K., Podkowa A., Malikowska N., Kern F., Pabel J., Wojciaszak E., Kulig K., Wanner K., Strach B., Wyska E. Novel, highly potent and in vitro active inhibitor of GABA transporter subtype 1 with anticonvulsant, anxiolytic, antidepressant and natinociceptive properties. Neuropharmacology 113 (2017) 331-342 DOI: 10-1016/ j.neuropharm.2016.10.019

2016

Attard D., Shoemake C., Vella J., Żmudzki P., Chłoń-Rzepa G., Wyska E. Evaluation and Optimization of In Silico Designed PDE4B Modulators. Am J Pharmtech Res. 2016, 6(5), 623-639.

Stasiuk W., Serafko A., Szopa A., Wyska E., Świąder K., Wlaź P., Polaszek E. Traxoprodil augments the antidepressant-likeactivvity of agomelatine but not of mianserin or tianeptine in the forced swim test in mice. Pharmacol. Rep, 2016 Vol.68, nr 5 960-963

Wyska E., Świerczek A., Pociecha K., Przejczowska-Pomierny K. Physiologically based modeling of lisofylline pharmacokinetics following intravenous administration in mice. Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. 2016: Vol. 41, s. 403-412

Zakrzewska A., Szafarz M., Kuś K., Kij A., Gonciarz A., Walczak M. Quantyfication and pharmacokinetics of 1-methylpyridinium and 1,4-dimethylpyridinium in rats by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Tissue distribution of 1,4-dimethylpyridium in rats. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drugs Resarch Vol. 73 No. 5 pp 1111-1121 

Krupa A., Descamps M., Willart JF., Strach B., Wyska E., Jachowicz R., Danède F. High-energy ball milling as green process to vitrify tadalafil and improve bioavailaility. Molecular Pharmaceutics DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.6b00688 2016 September 12

Zygmunt M., Chłoń-Rzepa G., Wyska E., Pociecha K., Sapa J. Anti-inflammatory and antioxidant activity of 8-methoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-purin-7-yl derivatives with terminal carboxylic, ester or amide moieties in animal models. Acta Poloniae Phamaceutica - Drug Research 2016; 73 761-770.

Socała K., Nieoczym D., Pieróg M., Szuster - Ciesielska A., Wyska E., Wlaź P. Antidepressant - like activity of sildenafil following acure and subchronic treatment in the forced swim test in mice: effects of restraint stress and monoamine depletion. Metab Brain Dis. 2016 Jun 10

Poleszak E., Stasiuk W., Szopa A., Wyska E., Serefko A, Oniuszczuk A., Wośko S., Świąder K., Wlaź P. Traxoprodil, a selective antagonist of the NR2B subunit of the MNMDA receptor, potentiates the antidepressant-like effects of certain antidepressant drugs in the forced swim test in mice. Met Brain Dis. 2016 Feb 20

Poleszak E., Szopa A., Wyska E., Serafko A., Kukuła - Koch W., Wośko S., Bogatko K., Wróbel A., Wlaź P. Caffeine augments the antidepressants-like activity of mianserin and agomelatine in forced swim and tail suspension tests in mice. Pharmacol Rep. 2016 Feb 68(1):56-61 DOI: 10.1016/j.pharep.2015.06.138

Szopa A., Poleszak E., Wyska E., Serefko A., Wośko S., Wlaź S., Pieróg M., Wróbel A., Wlaź P., Caffeine enhances the antidepressant-like activity of common antidepressant drugs in the forced swim test in mice. Naunym Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2016 389:211-21

 

2015

Czopek A., Zarórska A., Stanisz - Wallis K., Pawłowski M. The lipophilicity estimation of selected dermatological drugs using micellar electrokinetic chromatography metod. J. Lig. Chromatogr. Relat. Technol. 2015 14:1435-1438

Zagórska A., Czopek A., Pełka K., Bajda M., Stanisz-Wallis K., Pawłowski M. Reversed-phase high performance liquid chromatography study of lipophilicity of imidazo [2,1-f] theophyllie derivatives. Acta Pol Pharm 2015 Jul - Aug. 74:663-9

Poleszak F., Szopa A., Wyska E., Wośko S., Serefko A., Wlaź A., Pieróg M., Wróbel A., Wlaź P.  The influence of caffeine on the activity of moclobemide, venlafaxine, bupropion and milnacipran in the forced swim test in mice. Life Sci. 2015 1:136:13-8

Chłoń-Rzepa G., Jankowska A., Zygmunt M., Pociecha K., Wyska E. Synthesis of 8-alkoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-purin-7yl-aceto-and butane-hydrazides as analgesic and anti-inflammatory agents. Heterocyclic Communications 2015 DOI: 10.1515/hc-2015-0100

Sternak M., Jakubowski A., Czarnachowska E., Slominska E., Ryszard T. Smolenski, Szafarz M., Walczak M., Sitek B., Wojcik T, Jasztal A., Kaminski K., Chlopicki S.  Differental involvement of IL-6 in the early and late phase of 1-methylnicotinamide (MNA) release in Concanavalin A-induced hepatitis. International Immunopharmacology 2015 28:105-114

Florek E., Kulza M., Piekoszewski W., Gomółka E., Jawień W., Teżyk A., Napierała M. Influence of tobacco smoke exposure on pharmakokinetics of ethyl alcohol in alcohol preferring and non-preferring rats. Pharmacol Rep. Oct. 2015 69:921-7

Szafarz M., Kryczyk A., Lazewska D., Kiec-Kononowicz K., Wyska E.  Pharmacokinetics and tissue distribution of the new non-imidazole histamine H3 receptor antagonist 1-[3-(4-tert-butylphenoxy) propyl]piperidine in rats. Xenobiotica 2015 Apr 14:1-9. [Epub ahead of print]

Pociecha K., Przejczowska - Pomierny K., Cios A., Wyska E. Contemporary concepts in studies on cyclic AMP and its role in the inflammatory reaction. Postepy Hig. Med Dosw. (Online) 2015, 69:777-98.

Strach B., Wyska E., Pociecha K, Krupa A., Jachowicz R.  Sensitive and precise HPLC method with back-extraction clean-up step for the determination of sildenafil in rat plasma and its application to a pharmacokinetic study. Biomed Chromatogr. 2015 Apr 9. DOI: 10.1002/bmc.3459. [Epub ahead of print]

Wlaź P., Knaga S., Kasperek K., Wlaź A., Poleszak E., Jeżewska - Witkowska G., Winiarczyk S., Wyska E., Heinekamp T., Rundfeldt C.   Activity and safety of inhaled itraconazole nanosuspension in a model pulmonary aspergillus fumigatus infection in inoculated young quails. Mycopathologia 2015, DOI 10.1007/s11046-015-9885-2 

Golasik M., Jawień W., Przybyłowicz A., Szyfter W., Herman M., Golusiński W., Florek E., Piekoszewski W.  Classification models based on the level of metals in hair and nails of laryngeal cancer patients: diagnosis support or rather speculation. Metallomics 2015; 7, 455-465

Tylutki Z., Jawień W., Ciszowski K., Wilimowska J., Anand J. S.  Abnormal olanzapine toxicokinetic profiles - population pharmacokinetic analysis. Toxicology Mechanisms & Methods 2015; 25, 1, 1-12.

2014

Cios A., Wyska E., Szymura-Oleksiak J., Grodzicki T.: Population pharmacokinetic analysis of ciprofloxacin in the elderly patients with lower respiratory tract infections. Exp. Gerontol. 2014; 57, 107-113

Sałat K., Cios A., Wyska E., Sałat R., Mogilski S., Filipek B., Więckowski K., Malawska B. : Antiallodynic and antihyperalgesic activity of 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one compared to pregabalin in chemotherapy-induced neuropathic pain in mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2014; 122, 173-181

Walczak M., Pękala E., Waszkielewicz A. M., Marona H.: Simultaneous LC/ESI-MS Separation method for the enantioseparation of some new anticonvulsantdrugs. Chirality 2014; 26, 144-149

Walczak M.: LC-MS/MS method for simultaneous quantification of a series of aminopropan-2-ol derivatives-application to in vivo pharmacokinetic study. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2014; 37, 2233-2248

Jawień W.: Searching for an optimal AUC estimation method: a never-ending task? J. Pharmacokinet. Pharmacodyn. 2014; 41, 655-673

Zagórska A., Czopek A., Pełka K., Stanisz-Wallis K., Pawłowski M.: Reversed-phase TLC study of some long chain arylpiperazine of imidazolidine-2,4-dione and imidazo[2,1-φ]purine-2,4-dione derivatives. Acta Pol. Pharm. 2014; 71, 379-383

Sasuła A., Kustra P., Wojas K., Jachymczyk A., Paw W., Stanisz-Wallis K., Zarzecka J. : Comparison of 3-D vizualization and dye penetration test in the evaluation of marginal seal of selected restorative composites. J. Stomatol. 2014; 67, 595-605

Goździalska A., Jaśkiewicz J., Drąg J., Stanisz-Wallis K., Kochanowska E.: Basal cell carcinoma - supplementary molecular testing as a potential method for proper assessment of tumor margin [w:] Family-health-disease 2013, red. Moravcikova D, Vasko M. Tomas Bata University in Zlin, Zlin 2014, 205-218

2013

Bogacz A., Wójcik-Jawień M., Jawień W.: Wykorzystanie źródeł informacji o leku w aptekach Krakowa. Farm. Pol. 2013; 69, 145-153

Cios A., Kuś K., Szymura-Oleksiak J.: Determination of linezolid in human serum by reversed-phase high performance liquid chromatography with ultrafiolet and diode array detection. Acta Pol. Pharm. 2013; 70, 631-641

Cios A, Putyra W.: Właściwości farmakokinetyczne piperacyliny i tazobaktamu. Farm. Pol. 2013; 69, 234-240

Gawlikowski T., Gomolka E., Piekoszewski W., Jawień W., Undas A.:Acute CO poisoning is associated with impaired fibrinolysis and increased thrombin generation. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2013; 112, 352-356

Hubicka U., Żuromska-Witek B., Krzek J., Walczak M., Żylewski M.: Kinetic and thermodynamic studies of moxifloxacin hydrolysis in the presence ond absence of metal ions in acidic solutions. Acta Pol. Pharm. 2013; 70, 59-70

Jawień W., Majcherczyk J., Kluza M., Florek E., Piekoszewski W.: How to combine non-compartmental analysis with the population pharmacokinetics? A study of tobacco smoke's influence on the bioavailability of racemic citalopram in rats. Pharmacol. Rep. 2013; 65, 517-524

Kwiecień A., Krzek J., Walczak M., Mazur M.: Development and validation of stability-indicating TLC-densitometric metod for determination of betaxolol with LC-ESI/MS analysis of degradation product. Acta Pol. Pharm. 2013;70, 643-652

Maślanka A., Hubicka U., Krzek J., Walczak M., Izworski G.: Determination of fluoxetine in the presence of photodegradation products appearing during UVA irradiation in a solid phase by chromatographic-densitometric method, kinetics and identification of photoproducts. Acta Chromatographica 2013; 25, 465-481

Pawlik D., Lauterbach R., Walczak M., Hurkała J., Sherman MS.: Fish-oil fat emulsion supplementation reduces the risk of retinopathy in very low birth weight infants: a prospective, randomized study. JPEN, Journal Parenter. Enteral Nutr. 2013; 38, 711-716

Rundfeldt C., Steckel H., Scherliess H., Wyska E., Wlaź P.: Inhalable highly concentrated itraconazole nanosuspension for the treatment of bronchopulmonary aspergillosis. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2013; 83, 44-53

Rundfeldt C., Wyska E., Steckel H., Witkowski A, Jeżewska-Witkowska, Wlaź P.: A model for treating avian aspergillosis: serum and lung tissue kinetics for Japanese quail (Coturnix japonica) following single and multiple aerosol exposures of a nanoparticulate itraconazole suspension. Med. Mycol. 2013; 51, 800-810

Szafarz M., Szymura-Oleksiak J., Zakrzewska A., Walczak M., Kuś K., Gonciarz A.: Liquid chromatography-mass spectrometry method for the analysis of 1,4-dimethylpyridinium in rat plasma - application to pharmacokinetic studies. Biomed. Chromatogr 2013; 27, 73-79

Szpak D., Grochowalski A., Chrząszcz R., Florek E., Jawień W., Undas A.: Tobacco smoke exposure and endothelial dysfunction in patients with advanced coronary artery disease. Pol. Arch. Med. Wewn. 2013; 123, 474-481

Walczak M.: Binding of new aminopropan-2ol compounds to bovine serum albumin, alfa1-acid glycoprotein and rat serum using equilibrium dialysis and LC/MS/MS. Pharmacol. Rep. 2013; 65, 1294-1303

Walczak M.: Physicochemical profiling of new aminopropan-2-ol derivatives with beta-adrenilytic activity: the importance for pharmacokinetic properties. Pharmazie 2013; 68, 866-871

Konferencje i szkolenia / Trainings and conferences

2017

Chłoń - Rzepa G., Jankowska A., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E., Bucki A., Gawalewska A., Kołaczkowski M., Zagórska A., Pawłowski Computer-aided design and synthesis of new hydrazide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as dual PDE4/7 inhibitors with anti-inflammatory activity. 17th Hellenic Symposium on Medical Chemistry. 1-3 June 2017 Thessaloniki

Świerczek A. VII Warsztaty Statystyczne Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny 13.02.2017 - 22.02.2017, Kraków

Cios A. Kwas liponowy od biochemii do farmakologii i terapii. Konferencja Naukowa, 17.02.2017, Kraków

2016

Szafarz M., Cios A. 'Rób więcej robiąc mniej czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy na uczelni" Audytorium Maximum 09 listopad 2016, Kraków

Chłoń-Rzepa G., Ślusarczyk M., Zygmunt M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Discovery of amide derivatives of 8-substitiuted 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as a new series of dual PDE4/7 inhibitors with anti-inflammatory properties. VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 wrzesień 2016, Lublin

Jankowska A., Chłoń-Rzepa G., Pawłowski M., Bucki A., Kołaczkowski M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Effect of the new 1,3-dimethylpurine-2,6-dione derivatives with hydrazide or amide moieties on the LPS-induced TNF-alpha production. VII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 wrzesień 2016, Lublin

Cios A., Gocalińska M., Wyska E., Chłoń-Rzepa G. Farmakokinetyka nowych 7-arylopiperazynyloalkilowych pochodnych puryno-2,6-dionu po podaniu dożołądkowym u szczura. Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych,  22-24 lipiec 2016, Poprad, Słowacja

Cios A., Gocalińska M., Wyska E., Chłoń-Rzepa G. Opracowanie i walidacja metody oznaczania stężeń nowych 7-arylopiperazynyloalkilowych pochodnych puryno-2,6-dionu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV. Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych, 22-24 lipiec 2016, Poprad, Słowacja

Szafarz M., Siembak-Majewska P., Wyska E. Wpływ silimaryny na współczynnik ekstrakcji wątrobowej walsartanu. I st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences 22-24 July 2016, Poprad, Slovakia

Chłoń-Rzepa G., Zmudzki P., Zajdel P., Kołaczkowska M., Jankowska A., Pawłowski M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Design and synthesis of new 3,7 - dimethyl- or 1,3- dimethylpirine-2,6-dione derivatives as PDE7 and/or PDE4 inhibitors.  17th Tetrahedron Symposium Challenges in Biological, Bioorganic, Organic & Medicinal Chemistry 28 June - 1 July 2016, Sitges, Spain

Strach B. Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 27-28 czerwca 2016, Kraków

Gołdyn A., Wyska E. Przydatność metody HPLC z detekcją DAD do oznaczania kofeiny w kosmetykach. Konferencja Nowoczesna Kosmetologia od Nauki i Biznesu,  28 maja 2016, Kraków

Świerczek A. Key differences among B6 substrains and research impact, Inducible Cre-Iox - generating reporters and diesease models, Humanized NSG mice for innovative preclinical research, Uniwersytet Jagielloński, 17 maja 2016, Kraków

Pociecha K. Wpływ łącznego podania recemicznej lizofiliny oraz inhibitora kaspaz na stopien apoptozy grasicy, stężenie TNF- alfa oraz przeżycie w modelu sepsy u myszy. VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 23 kwiernia 2016, Kraków

Janiszewska P. Porównanie kinetyki uwalniania cefuroksymu z biomateriałów ceramicznych opartych o fosforan wapnia.  VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 23 kwietnia 2016, Kraków

Wyska E., Janiszewska P.,  Gołdyn A. Opracowanie i walidacja metody oznaczania kofeiny w kosmetykach przy użyciu HPLC z detekcją DAD.  Kosmetologia - Nauka i Przyszłość.    12 marzec 2016, Łódź

Cios A., Szafarz M., Strach B.  Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 26 lutego 2016, Kraków

Świerczek A. III Ogólnopolski Kongres Choroby Autoimmunizacyjne, Autozapalne, Niedobory Odporności u Dzieci i Osób Dorosłych. 19-20 lutego 2016, Warszawa

Kobierski J. Warsztaty Software Carpentry ACK cyfronet AGH. 18-19 lutego 2016, Kraków

Cios A.  Źródła finansowania projektów edukacyjnych w szkołach wyższych - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  (POWER). Program Erasmus +.  08 lutego 2016, Kraków

2015

Janiszewska P.,  Gołdyn A.  Ocena zawartości kofeiny w wybranych kosmetykach o działaniu wyszczuplającym i przeciwstarzeniowym. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej nauki. 05 grudzień 2015, Kraków

Chłoń-Rzepa G., Żmudzki P., Jankowska A., Pawłowski A., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Synthesis of new amide and hydrazide derivatives of 1,3-dimethyl or-3,7-dimethylpurine-2,6-dione as PDE7 inhibitors. VII Konserwatorium Chemii Medycznej & VII Sympozjum PTBI  17-19 wrzesień 2015, Lublin

Chłoń-Rzepa G., Żmudzki P., Jankowska W. A., Kalina K., Zygmunt M., Wyska E., Pociecha K. Pochodne 8-alkoksy-2,6-dionu z ugrupowaniami amidowymi lub hydrazydowymi jako potencjalne struktury przeciwbólowe i przeciwzapalne.  II Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej, 17-19 czerwca 2015, Wrocław

Stasiuk W., Serafko A., Szopa A., Wośko S., Świąder K., Bogatko K., Wyska E., Poleszak E. The effect of traxoprodil on the activity of antidepressant drugs with different mechanism of action. International Conference: Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice, 11-12 czerwiec 2015, Lublin

Pociecha K., Wyska E., Papież M., Mlynarski J., Baś S., Woyciechowska M. Beneficial effects of concomitant administration of bupropion and a pan-caspase inhibitor in mice with experimental sepsis. XIX Congress PTF, Szczecin, 50th Anniversary of the Polish Pharmacological Society, 17th - 19th September 2015, Świnoujście, Poland. Abstract w: Pharmacological Reports 67S(2015) 2-45.

Świerczek A., Wilcząb M., Wyska E., Baś S., Woyciechowska Mlynarski J. Pharmacokinetics of lisofylline following oral and subcutaneous administration to rats. International Conference: Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice 11-12 czerwiec 2015, Lublin

Świerczek A., Pociecha K., Pizarro P., Wyska E., Baś S., Woyciechowska M., Mlynarski J. PK/PD modeling of non-selective phiophodiesterase inhibitors in rats with endotoxemia. XIX International Conference: Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice, 11-12 czerwiec 2015, Lublin

Mycek B., Wyska E., Ślósarczyk A., Zima A., In vitro study of the kinetics and mechanism of methotrexate release from bioceramic implants International Conference: Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice 11-12 czerwiec 2015, Lublin

Mycek B., Świerczek A., Kubaszek J., Wyska E., Zima A., Ślósarczyk A. In vivo study of cefuroxime release from bioceramic implants. International Conference: Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice, 11-12 czerwiec 2015, Lublin

2014

Mycek B., Wyska E., Ślósarczyk A., Zima A.: Badanie kinetyki uwalniania leku z nośników bioceramicznych opartych na fosforanach wapnia. Optymalizacja postaci leku: Nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii, 25-26 kwiecień 2014, Kraków

Przejczowska-Pomierny K., Pociecha K., Cios A., Wyska E. : Wpływ sposobu pozyskiwania materiału biologicznego na wyniki pomiaru stężeń amin katecholowych we krwi szczura. IV Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 29-30 maj 2014, Kraków

Kij A., Mateuszuk Ł., Kmiecik K., Sitek B., Wandzel K., Walczak M., Chłopicki S . : Quantification of TXB2 and PGI2 metabolites in mice with hypertension induced by L-NAME. 15th International Winter Eicosanoid Conference, 9-12 March 2014, Baltimore, USA

2013

Cios A., Szymura-Oleksiak J., Wyska E., Budak A., Wodziński P.: Optymalizacja leczenia karbapenemami chorych oddziału intensywnej terapii. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,18-21 wrzesień 2013, Białystok

Fedorowicz A., Buczek E., Sitek B., Bartuś M., Kmiecik K., Jasztal A., Maślak E., Wójcik T., Broniec A., Proniewski B., Kij A., Zakrzewska A., Walczak M., Chłopicki S.: Pharmacological activity of 1,4-DMP vs perindopril in murine model of diabetes type 2, db/db mice. 21th Krakow Conference on Endothelium, JCET Seminar, 13-16 czerwiec 2013, Kościelisko

Gonciarz A., Kij A., Kuś K., Szafarz M., Suraj J., Zakrzewska A., Walczak M.: Study of binding of nicotinic acid and its derivatives to main plasma ptoteins - the influence of physicochemical properties. 21th Kraków Conference on Endotelium Fourth Interdisciplonary JCET Seminar,13-16 czerwiec 2013, Kościelisko

Gonciarz A., Kij A., Kuś K., Suraj J., Szafarz M., Zakrzewska A, Walczak M.: Influence of different kinds of cyclodextrins on separation of pravastatin and bovine serum albumin - application to protein binding studies by capillary electrophoresis. 19th International Symposium on Separation Sciences, New achievement in chromatography, 25-28 September 2013, Porec, Croatia, P78, p.135-6

Kij A., Gonciarz A., Kuś K., Suraj J., Szafarz M., Zakrzewska A., Walczak M.: Method development for separation of arachidonic acid metabolites from biological samples and their quantification using LC-MS/MS technique. 19th International Symposium on Separation Sciences New achievements in chromatography, 25-28 September 2013, Porec, Croatia

Kij A., Walczak M., Szafarz M., Kuś K., Gonciarz A., Zakrzewska A., Suraj J., Szymura-Oleksiak J.: LTQ XL Orbitrap as a great identification tool in peptides research. Informal Meeting on Mass Spectrometry, 3-5 maja 2013, Palermo, Italy

Kij A., Walczak M., Szafarz M., Kuś K., Gonciarz A., Zakrzewska A., Suraj J.: De novo sequencing approach in peptide identification. 21th Kraków Conference on Endotelium, Fourth Interdisciplinary JCET Seminar, czerwiec 2013, Kościelisko

Kramkowski K., Przyborowski K., Leszczyńska A., Buczko W., Zakrzewska A., Walczak M., Pernak J., Kalvinsh I., Chłopicki S.: Antithrombotic effect of a novel MNA-releasing compounds with NO-dependent activity. 21th Kraków Conference on Endotelium, Fourth Interdisciplinary. JCET Seminar, 13-16 czerwiec 2013, Kościelisko

Kuś K., Gonciarz A., Kij A., Suraj J., Szafarz M., Zakrzewska A., Walczak M.: Oxydative metabolism of carvediol based on electrochemical simulation coupled to liquid chromatography-mass spectrometry (EC-LC/MS/MS). 19th International Symposium on Separation Sciences, New achievements in chromatography, 25-28 September 2013, Porec, Croatia

Kuś K., Kij A., Zakrzewska A., Szafarz M., Gonciarz A., Suraj J., Walczak M.: Kinetics of MNA release from the novel compounds - pyridine derivatives. 21th Kraków Conference on Endotelium, Fourth Interdisciplinary JCET Seminar, 13-16 czerwiec 2013, Kościelisko

Maślak E., Jasztal A., Sitek B., Wójcik T., Proniewski B., Broniec A., Chmura-Skirlińska A., Kij A., Walczak M., Chabowski A., Keefer L., Chłopicki S.: Effects of liver-selective NO donors on the development of liver steatosis in mice model of NAFLD. 21th Krakow Conference on Endothelium, JCET Seminar,13-16 czerwiec, Kościelisko

Mycek B., Szymura-Oleksiak J., Ślósarczyk A., Zima A.: „Badanie kinetyki i mechanizmu uwalniania cefuroksymu z implantów bioceramicznych". XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 18-21 maj 2013,  Białystok

Pociecha K., Wyska E.:Influence of cAMP signaling on cytokine gene expression in LPS-stimulated rat peripheral blood mononuclear cells. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting "Biochemistry for Health and Environment", 11-14 September 2012, Poznań. Abstract w: Acta Biochimica Polonica 2012, Suppl. 3, p. 134.

Przejczowska K., Cios A., Wyska E.: Opracowanie i walidacja metody oznaczania amin katecholowych w materiale biologicznym techniką HPLC z detekcją elektrochemiczną. III Ogólnopolskie Sympozjum „Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych",  20-21 września 2012, Lublin. Streszczenie w: „Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", str. 87.

Przejczowska K., Wyska E., Socała K., Nioeczym D., Poleszak E., Właź P.: Oznaczanie atypowych leków przeciwdepresyjnych metodą HPLC z detekcją spektrofotometryczną. III Ogólnopolskie Sympozjum „Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012. Streszczenie w: „Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", str. 91.

Przejczowska K., Budzowska A., Pociecha K., Cios A., Wyska E.: Influence of selected anti-inflammatory drugs on catecholamine levels in serum and tissues of rats with cecal ligation and puncture - induced sepsis. XVIIIth International Congress of Polish Pharmacological Society. 23-25 May 2013, Kazimierz Dolny. Streszczenie w: Pharmacological Reports, 65, 2013, p. 74-75.

Suraj J.,Walczak M., Kij A., Szafarz M., Kuś K., Gonciarz A., Zakrzewska A., Szymura-Oleksiak J.: Production of 18O-labeled endothelin-1 fragments in the course of enzymatic and chemical digestion of peptide using nanoLC-nanoESI-FT/MS. 31th IMMS Informal Meeting on Mass Spectrometry, 3-5 maj 2013, Palermo, Italy

Suraj J., Walczak M., Kij A., Szafarz M., Zakrzewska A., Gonciarz A., Kuś K.: Comparison of chemical and enzymatic treatment of ET-1. Preliminary studies of biomarker identification in biological samples using proteolytic 160/180-labeling. 21th Krakow Conference on Endothelium, JCET Seminar,13-16 czerwiec 2013, Koscielisko

Szafarz M., Walczak M., Kij A., Kuś K., Zakrzewska A., Gonciarz A., Suraj J., Szymura-Oleksiak J.: Quantification of endothelins using LC/MS/MS technique. 31th Informal Meeting on Mass Spectrometry,3-5 maj 2013, Palermo Italy, P46, p. 135-136

Szafarz M., Zakrzewska A., Koralewicz G., Gonciarz A., Kij A., Kuś K., Suraj J., Walczak M.: Development of bioanalitical LC/MS/MS assay for quantifying 5-fluorouracil and its two metabolites in human plasma. 19th International Symposium on Separation Sciences: New achievement in chromatography, 25-28 September 2013, Porec, Croatia

Walczak M., Suraj J., Kij A., Zakrzewska A., Szafarz M., Kuś K., Gonciarz G.: Application of a high-resolution mass spectrometry for identification and quantification of endothelium biomarkers. 1st International Symposium on Profiling, 2013 Lisbona, Portugalia

Walczak M., Szafarz M., Kuś K., Zakrzewska A., Kij A., Gonciarz A., Suraj J., Wandzel K.: Pharmacokinetics of MNANO2 vs MNACl in rats - a preliminary study. 21th Kraków Conference on Endotelium Fourth Interdisciplonary JCET Seminar, 13-16 czerwiec 2013, Kościelisko

Współpraca

  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
  • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, Wydział Lekarski PUM
  • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Granty i projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , POIG.01.03.O1-00-005/09, Zadanie 6: Badanie kinetyki uwalniania leków z opracowanych nośników ceramicznych wraz z zastosowaniem modeli matematycznych oraz Zadanie 7: Ocena biodegradacji opracowanych materiałów implantacyjnych w warunkach in vitro, 01.01.2010 - 30.04.2013, kierownik - prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-12-012/09-00, Zadanie 5: Badania farmakokinetyczne, 1.04. 2010 - 31.03.2013, kierownik - prof. dr hab. H. Marona

Ocena wpływu drogi podania na efekt farmakologiczny lizofiliny w eksperymentalnych modelach sepsy i niewydolności wielonarządowej u szczura". K/ZDS/004706, kierownik projektu - dr hab. Elżbieta Wyska, prof. UJ

Badanie anomalnych profili farmakokinetycznych w zatruciach, K/ZDS/005091, kierownik projektu - dr Wojciech Jawień

Ocena interakcji farmakokinetycznych na poziomie eliminacji wątrobowej z wykorzystaniem modelu izolowanej perfundowanej wątroby szczura, K/ZDS/004705. Kierownik projektu - dr Małgorzata Szafarz

Przewidywanie parametrów farmakokinetycznych w grupie pochodnych aminoalkanoli, K/ZDS/004133, kierownik projektu - dr Agnieszka Cios

Badanie kinetyki i mechanizmu uwalniania leków z nośników bioceramicznych, K/ZDS/003303, kierownik projektu - dr Beata Mycek

Ocena farmakokinetyki wybranych leków o różnych współczynnikach ekstrakcji wątrobowej w eksperymentalnym modelu sepsy u szczura, K/DSC/001432, kierownik projekty - mgr Katarzyna Przejczowska - Pomierny

Nowe podejście w leczeniu sepsy u szczurów poddanych procedurze CLP, K/DSC/001422, kierownik projektu - mgr Krzysztof Pociecha

Słowa kluczowe

farmakokinetyka, analiza populacyjna, modelowanie PK/PD, ADME, modele fizjologiczne, biomarkery, bioanaliza, eksperymentalna sepsa, biomateriały