TEMATYKA BADAWCZA

Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych związków chemicznych oraz ich inhibicyjnego działania wobec wybranych mechanizmów oporności bakterii; 

 

Epidemiologia zakażeń szpitalnych; badania mechanizmów oporności na antybiotyki u ważnych klinicznie patogenów bakteryjnych przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych;

 

Pompy efluksowe MDR i inne mechanizmy oporności Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii.

 

Identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń przy użyciu metody real-time PCR, bezpośrednio w materiale klinicznym pobranym śródoperacyjnie.

 

Wykrywanie onkogennej proteiny CagA Helicobacter pylori w materiale klinicznym pobranym podczas gastroskopii.

 

Lekooporność gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych od noworodków z oddziałów intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego;

 

Biofilm bakterii; metody wykrywania;

 

Wpływ nowosyntetyzowanych związków chemicznych na redukcję biofilmu;

 

Wpływ nowosyntetyzowanych związków chemicznych na bakteryjną florę jelit.

 

STOSOWANE METODY

Identyfikacja drobnoustrojów

metody biochemiczne, enzymatyczne, serologiczne, genetyczne;

Oznaczanie wrażliwości bakterii na leki p/drobnoustrojowe:

metoda jakościowa

dyfuzyjno krążkowa (Kirby Bauer Disc Diffusion Method),

 

metody  ilościowe

metoda Etest (Epsilometer test), gradientowo dyfuzyjna, służąca do oznaczenia najmniejszego stężenia leku hamującego wzrost drobnoustroju (MIC- Minimal Inhibitory Concentration),

metoda seryjnych rozcieńczeń antybiotyku w podłożu płynnym (MIKROMETODA),

metoda seryjnych  rozcieńczeń antybiotyku w podłożu stałym;

Metody genetyczne PCR, PCR-RAPD, real-time PCR

identyfikacja czynników patogennych bezpośrednio w materiale klinicznym, identyfikacja mechanizmów oporności, określanie podobieństwa genetycznego w populacji patogenów szpitalnych.

APARATURA BADAWCZA

Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym - Rotor-Gene RG-3000 (Corbett Research), Termocykler T-Personal (Biometra) mikroskop świetlny wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny (NIKON Eclipse 200), inkubator CO2 (New Brundswick Scientific), zamrażarka niskotemperaturowa (-80oC) (New Brundswick Scientific), Spektrofotometr Sunrise (Tekan).

PROJEKTY BADAWCZE

Badania aktywności wybranych związków z grupy pochodnych fenoksyacetyloaminoalkanoli, pochodnych ksantonu i kwasu cynamonowego wobec bakterii/grzybów, stanowiących florę fizjologiczną przewodu pokarmowego, w kontekście badań bezpieczeństwa projektowanych substancji leczniczych oraz poszukiwania nowych leków, skutecznych wobec wielolekoopornych szczepów bakterii.

 

 

WSPÓŁPRACA

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

 

Zakład Chemii Bioorganicznej​

 

Zakład Chemii Leków

 

Zakład Diagnostyki Medycznej

 

 

Katedra Fizjologii UJ CM

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

 

Uniwersytecki Szpital w Krakowie

Zakład Mikrobiologii

 

Poradnia Gastroenterologiczna Falck Medycyna, Kraków