Badania

TEMATYKA BADAWCZA

Epidemiologia zakażeń szpitalnych; badania mechanizmów oporności na antybiotyki, u ważnych klinicznie, patogenów bakteryjnych i grzybiczych przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych; monitorowanie oporności na leki przeciwbakteryjne szczepów H. pylori izolowanych z zakażeń na terenie Małopolski przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych; identyfikacja czynników patogennych zakażeń bezpośrednio w materiale klinicznym pobranym śródoperacyjnie przy użyciu metody real-time PCR; badania występowania grzybów w środowisku; badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych związków chemicznych oraz substancji pochodzenia biologicznego; badania nad zdolnością przywracania aktywności wybranych leków p/drobnoustrojowych przez nowo syntetyzowane związki chemiczne oraz nanocząstki srebra.

 

STOSOWANE METODY

Metody fenotypowe - identyfikacja drobnoustrojów (metody biochemiczne, enzymatyczne, serologiczne), oznaczanie wrażliwości na leki p/drobnoustrojowe, wykrywanie mechanizmów oporności; metody genetyczne - PCR, PCR-RAPD, real-time PCR (identyfikacja czynników patogennych bezpośrednio w materiale klinicznym, identyfikacja mechanizmów oporności, określanie podobieństwa genetycznego w populacji patogenów szpitalnych).

 

APARATURA BADAWCZA

Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym - Rotor-Gene RG-3000 (Corbett Research), Termocykler T-Personal (Biometra) mikroskop świetlny wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny (NIKON Eclipse 200), inkubator CO2 (New Brundswick Scientific), zamrażarka niskotemperaturowa (-80oC) (New Brundswick Scientific), Spektrofotometr Sunrise (Tekan).

 

PROJEKTY BADAWCZE

 • „Ocena in vitro aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej nowo syntetyzowanych pochodnych amin, pochodnych kwasu cynamonowego oraz wybranych olejków eterycznych”. K/ZDS/005656, kierownik projektu: Prof. dr hab. Alicja Budak.

 • „Pompy efluksowe u Acinetobacter baumannii - ocena występowania oraz ekspresji wybranych genów”, K/ZDS/005655, kierownik projektu dr Paweł Nowak.

 •  „Analiza współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz Candida spp. wsród pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego”. K/DSC/003549, kierownik projektu: dr Karolina Klesiewicz.

 • „Analiza porównawcza podłoży chromogennych oraz metody PCR w identyfikacji gatunku Candida glabrata”. K/DSC/002884, kierownik projektu: dr Marianna Małek.

 • „Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra w połączeniu z antybiotykami oraz nowo syntetyzowanymi pochodnymi kasntonu wobec wybranych, istotnych klinicznie gatunków bakterii”. K/DSC/004295, kierownik projektu: dr Paulina Mrowiec.

 • „Oporność na antybiotyki u gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych od pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego”. K/DSC/004313, kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek.

 

WSPÓŁPRACA

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 • Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

 • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej

 • Katedra i Zakład Farmakognozji

 • Zakład Chemii Bioorganicznej

 • Zakład Bromatologii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

 • Zakład Mikrobiologii

Uniwersytecki Szpital w Krakowie

 •  Zakład Mikrobiologii

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Zakład Biologii Środowiskowej, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Wydział Wojskowo-Lekarski

Poradnia Gastroenterologiczna Falck Medycyna, Kraków