Badania

Tematy prac magisterskich 2011-2015

 

Tematyka badawcza

 

Opieka farmaceutyczna. Farmakoekonomika NDRP. Optymalizacja farmakoterapii w geriatrii. Modelowanie matematyczne i narzędzia inteligencji obliczeniowej w naukach farmaceutycznych

Ocena kosztów i efektywności opieki farmaceutycznej w polskim systemie opieki zdrowotnej

Wpływ prowadzonej edukacji na zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności pacjentów przewlekle chorych,co z kolei pozwala ocenić w jakim stopniu poszerzenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej przyczynia się do zmiany zachowań prozdrowotnych. Analiza przełożenia działań edukacyjnych na poziom compliance i concordance. Badanie rozpowszechnienia rzeczywistych i potencjalnych problemów lekowych oraz określenie ich przyczyn w warunkach polskich.

 
     
 Stosowane metody
 

Analizy farmakoekonomiczne. Badania typu „action research". Modele i techniki obliczeniowe.

Badania ankietowe, obserwacyjne, interwencyjne

 
     
 Aparatura badawcza
 

 Zespół ośmiu serwerów z automatycznym systemem rozpraszania obliczeń.

 Automatyczny aparat PatchClamp (CytoPatch2)

   
 Przykładowe publikacje

2014

Fijorek K, et al. Model of the distribution of diastolic left ventricular posterior wall thickness in healthy adults and its impact on the behavior of a string of virtual cardiomyocytes. Journal of Cardiovascular Translational Research, 2014; accepted for publication.

Fijorek K, Püsküllüoglu M, Tomaszewski R, Tomaszewska D, Glinka A, Polak S. Serum potassium, sodium and calcium levels in healthy individuals – literature review and data analysis. Folia Medica Cracoviensia, 2014; accepted for publication.

Glinka A, Polak S. The Effects of Six Antipsychotic Agents on QTc - an attempt to mimic clinical trial through simulation including variability in the population. Computers in Biology and Medicine, 2014; 7:20-26.

Wisniowska B, Mendyk A, Fijorek K, Polak S. Computer-based prediction of the drug proarrhythmic effect - problems, issues, known and suspected challenges Europace, 2014, 16:724-735.

Polak S, Wisniowska B, Fijorek K, Glinka A, Mendyk A. In vitro - in vivo extrapolation of drug-induced proarrhythmia predictions at the population level. Drug Discovery Today, 2014; 19:275-281.

 

2013

Glinka A, Polak S. An analysis of cardiomyocyte electrophysiology in the presence of hERG gene mutations. Bio-Algorithms and Med-Systems, 2013; 9(3):135-140.

Fijorek K, Püsküllüoglu M, Polak S. Circadian models of serum potassium, sodium and calcium concentrations in healthy individuals, and their application to cardiac electrophysiology simulations at individual level. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2013; Article ID 429037, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/429037.

Mendyk A, Tuszyński P, Polak S, Jachowicz R. In vitro-in vivo relationship (IVIVR) generalized model based on artificial neural networks. Journal of Drug Design, Development and Therapy, 2013;7:223-232.

Fijorek K, Patel N, Klima Ł, Stolarz-Skrzypek K, Kawecka-Jaszcz K, Polak S. Age and gender dependent heart rate circadian model development and performance verification on the proarrhythmic drug case study. Theoretical Biology and Medical Modelling, 2013;10:7.

Polak S. In vitro to human in vivo translation – pharmacokinetics and pharmacodynamics of quinidine. ALTEX, 2013;3(30):309-318.

Polak S, Wisniowska B, Glinka A, Fijorek K, Mendyk A. Slow delayed rectifying potassium current (IKs) – analysis of the in vitro inhibition data and predictive model development. Journal of Applied Toxicology, 2013;33(8):723-739.

Skowron A., Polak W., Porównanie wybranych kosztów bezpośredniej opieki medycznej i opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym i/lub cukrzycy typu 2. Nowiny Lekarskie, 5 (82), 363-372, 2013

 

2012

Polak S, Wisniowska B, Glinka A, Polak M. tox-database.net - data describing the chemicals triggered in vitro cardiac ionic channels inhibition. BMC Pharmacology and Toxicology, 2012;13(6).

Glinka A, Polak S. Wild type and K897T polymorphisms of the hERG gene: modeling the AP in Caucasians. Bioinformation, 2012;8(22):1062-1065.

Polak S, Fijorek K. Inter-individual variability in the pre-clinical drug cardiotoxic safety assessment - analysis of the age - cardiomyocytes electric capacitance dependence. Journal of Cardiovascular Translational Research, 2012;5(3):321-332.

Polak S, Fijorek K, Glinka A, Wisniowska B, Mendyk A. Virtual population generator for human cardiomyocytes parameters. In silico drug cardiotoxicity assessment. Toxicology Mechanisms and Methods, 2012;22(1):31-40.

Fijorek K, Fijorek D, Wisniowska B, Polak S. BDTcomparator: a program for comparing binary classifiers. Bioinformatics, 2011;27(24):3439-3440.

Wisniowska B, Mendyk A, Fijorek K, Glinka A, Polak S. Predictive model for the L-type channel inhibition - multichannel block in QT prolongation risk assessment. Journal of Applied Toxicology, 2012;32(10):858-866.

 

2011

Skowron A., Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego, Kraków 2011

Skowron, A., Polak, S., Brandys, J. Evaluation of the ability of pharmacists to detect drug-related problems in patients with hypertension [Ocena umiejętności farmaceutów w zakresie wykrywania problemów lekowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym]. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 2011;8(2): 21-25

Nesterowicz,K., Mendyk,A., Polak,M., Polak,S. E-learning in pharmaceuticalcontinuing education in Poland. Bio-AlgorithmsandMed-Systems,2011;7(1):11-17

Polak, S., Wisniowska, B., Ahamadi, M., Mendyk, A. Prediction of the hERG potassium channel inhibition potential with use of Artificial Neural Networks. Applied Soft Computing, 2011;11(2):2611-2617

Polak S, Wisniowska B, Fijorek K, Glinka A, Polak M, Mendyk A. (2011) The open-access dataset for in silico cardiotoxicity prediction system. Bioinformation,  6(6):244-245

Fijorek K, Fijorek D, Wisniowska B, Polak S. BDTcomparator: a program for comparing binary classifiers Bioinformatics, 2011;27(24):3439-3440.

Swat, M., Kiełbasa, S.M., Polak, S., Olivier, B., Bruggeman, F., Tulloch, M.Q.,  Snoep, J.L., Westerhoff,  H.V. What it takes to understand and cure a living system: Computational Systems Biology and a Systems-Biology driven PharmacoKinetics-PharmacoDynamics platform. Interface Focus, 2011;1(1):16-23

Skowron A., Dymek J.: Analiza jakościowa i ilościowa ulotki dla pacjentów przygotowanej przez farmaceutów w ramach opieki farmaceutycznej. Farm Pol 2011, 67 (8), s. 487-491

Skowron A., Polak S., Brandys J.: The impact of pharmaceutical care on patients with hypertension and their pharmacists. Pharmacy Practice (Internet) 2011 Apr-Jun;9(2):110-115

Drozd M., Kijewska A., Jaremek-Kudła J., Skowron A.: Ocena porady farmaceuty w procesie samo leczenia. Farm Pol 2011, 67 (10)

Wisniowska B., Skowron A., Evaluation of patients' adherence to statins in Poland, Current Medical research&Opinion, vol. 27 (1) 2011, 99-105

Skowron A., Polak W., Brandys J., Problemy lekowe u pacjentów objętych opieką farmaceutyczną w ramach programu FONTiC, Farmacja Polska 2011 (67) 9, 577-584

Tomerska-Kowalczyk E. Skowron A., Ocena zastosowania standartowych procedur operacyjnych w aptekach ogólnodostępnych, Czasopismo Aptekarskie 11(215) 34-40

A. Gołda, Inhibitory pompy protonowej - różne czy jednakowe/ Proton pump inhibitors (PPIs) - same or different? Farm Pol, 2011, 67(7): 471-478

Wiśniowska, B. Leki przeciwbiegunkowe, Kachaniuk HM. (red.) Pielęgniarska Opieka nad osobami starszymi. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2011 - uzupełnienie, ISBN 978-83-7696-519-2

 

2010

Wiśniowska B., Mendyk A., Polak M., Szlek J., Polak S. RandomForest based assessment of the hERG channel inhibition potential for the early drug cardiotoxicity testing, Bio-Algorithms and Med-Systems, vol 6, nr 12, 2010, 131-136

Polak S., Wisniowska B., Ahamadi M., Mendyk A. Prediction of the hERG potassium channel inhibition potential with use of Artificial Neural Networks, Applied Soft Computing, 10.1016/j.asoc.2010.09.010.

Agnieszka Skowron, Wioletta Polak, Sebastian Polak, Miłosz Polak, Dokumentowanie opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem bazy FONTiC. Farmacja Polska, 2010, 66(6): 393-402.

Maciej Swat, Szymon M. Kiełbasa, Sebastian Polak, Brett Olivier, Frank Bruggeman, Mark Quinton Tulloch, Jacky L. Snoep, Hans V. Westerhoff. What it takes to understand and cure a living system: Computational Systems Biology and a Systems-Biology driven PharmacoKinetics-PharmacoDynamics platform. Interface Focus, accepted for publication.

Wiśniowska B., Skowron A. (2011) Evaluation of patients' adherence to statins in Poland. Current Medical Research & Opinion, 27(1), 99-105.

Agnieszka Skowron, Justyna Dymek, Edukowanie pacjenta - jak przygotować materiały edukacyjne i prowadzić rozmowę z pacjentem (Patient's education - How to prepare educational materials and lead the conversation with the patient); Czasopismo Aptekarskie, 2010, 8- 9 (200-201)

Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska, Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro-in vivo - symulacja badań klinicznych. Farmacja Polska, 2010, 66(1): 68-75

Sebastian Polak, Agnieszka Skowron, Wioletta Turska, Barbara Wiśniowska, Prowadzenie opieki farmaceutycznej i rozwiązywanie problemów lekowych na wybranych przykładach. Biblioteka naukowa Czasopisama Aptekarskiego. Farmapress, Warszawa 2010.

Sebastian Polak, Barbara Wisniowska, Malidi Ahamadi, Aleksander Mendyk. Prediction of the hERG potassium channel inhibition potential with use of the artificial neural networks. Soft Computing in Industrial Applications. Algorithms, Integration and Success Stories. In Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 75 Eds. Gao X-Z, Gaspar-Cunha A., Koeppen M., Schaefer G., Wang J. Springer, Berlin 2010

Wiśniowska, B. Ciągła podskórna infuzja insuliny - osobiste pompy insulinowe. "Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej" dział 3: Nowe metody terapii i pielęgnacji. ISBN: 978-83-7696-158-3.

Anna Gołda: Pacjent z refluksowym zapaleniem przełyku, D.2.20. 1-45, 2010; Brandys J. - red. APTEKA PLUS PACJENT Farmaceuta jako profesjonalny doradca. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa, 2005, ISBN 83-89504-26X

 

 

    Realizowane granty i projekty naukowe
 
  • Analiza kluczowych parametrów interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków modyfikujących parametry EKG (program SONATA NCN 2014)
  • Ocena efektywności kosztowej prowadzenia opieki farmaceutycznej (umowa nr 3787/B/P01/2009/37)
  • Toksykologia obliczeniowa - platforma ekstrapolacji in vitro - in vivo efektu kardiotoksycznego (umowa nr LIDER/02/187/L-1/09/NCBiR/2010)
  • Analiza użytkowania preparatów zawierających substancje psychotropowe z grupy IV-P ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwlękowych, uspokajających i nasennych z grupy benzodiazepin (ATC N05B i N05C) w wybranych województwach Polski (umowa nr UMO-2011/03/D/NZ7/05099)
  • Poprawa skuteczności doradztwa farmaceutycznego w zakresie terapii nikotynozastepczej (NTZ) prowadzonej w aptekach ogólnodostępnych (badania statutowe)
  • System oceny bezpieczeństwa leków oparty o techniki obliczeniowe (badania statutowe)
  • Ocena umiejętności pacjentów w zakresie samodzielnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi