Postępowania o nadanie tytułu profesora

 Przepisy ogólne:

  • kryteria wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 

 

dr hab. inż. Zofia Mazerska

  • uchwała w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk farmaceutycznych

 

dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ

  • uchwała w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk farmaceutycznych