Rejestracja

UWAGA: TERMIN REJESTRACJI PRZESUNIĘTY DO 30.04.2018r.

 

Zainteresowanych prosimy o:
wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego  do dnia 15 kwietnia 2018r.
przesłanie abstraktu na adres mailowy abstrakty.paracelsus@gmail.com do dnia 15 kwietnia 2018r.
 

Akceptowane prace: w przypadku Studentów studiów I i II stopnia - prace przeglądowe oraz oryginalne; w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace oryginalne.


Forma prezentacji: 10-minutowe referaty. Nie przewiduje się sesji plakatowej.
Szczegółowe informacje zamieszczono w Regulaminie Konferencji.

 

WAŻNE TERMINY:


Za czynny udział w konferencji można uzyskać 2 punkty do średniej ocen.