Rekrutacja

Dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

KIERUNEK FARMACJA - studia jednolite magisterskie

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA - studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA - studia drugiego stopnia

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA