Tematyka konferencji

  • analiza toksykologiczna

  • postępy analizy toksykologicznej

  • badania toksykokinetyczne

  • współczesne zagrożenia toksykologiczne