Jednostki wydziałowe

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Katedra Chemii Farmaceutycznej

  • Zakład Chemii Leków

  • Pracownia Syntezy Peptydów

  • Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  • Zakład Chemii Analitycznej

  • Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra Chemii Organicznej

  • Zakład Chemii Organicznej

  • Zakład Chemii Bioorganicznej

  • Pracownia Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Katedra Farmakobiologii 

  • Zakład Cytobiologii

  • Zakład Radioligandów

  • Pracownia Badań Receptorowych

Katedra Farmakodynamiki

  • Zakład Farmakodynamiki

  • Pracownia Wstępnych Badań Farmakologicznych

Katedra i Zakład Farmakognozji

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

  • Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

  • Pracownia Biotechnologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Katedra Toksykologii

  • Zakład Toksykologii

  • Zakład Biochemii Toksykologicznej

Zakład Analityki Biochemicznej

Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

Zakład Bromatologii

  • Pracownia Biopierwiastków

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii

Zakład Diagnostyki Medycznej

Zakład Farmacji Klinicznej

Zakład Farmacji Społecznej

  • Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Muzeum Farmacji

Studium Kształcenia Podyplomowego

Ogród Roślin Leczniczych

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

Zwierzętarnia