Do pobrania

STUDIA PRZEDDYPLOMOWE


Dokumenty:  
   
   
  • Zał. 1A i 1B, zał. 2 do komunikatu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. powtarzania roku i realizowania awansem przedmiotów z wyższego roku  dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.