Dydaktyka

Rok akademicki 2017/2018

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Biochemia - III rok Farmacja

Zasady zaliczenia przedmiotu i Regulamin zajęć

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram seminariów

Ogłoszenia

 

 

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

Biotechnologia w kosmetologii - I rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że do testu zaliczeniowego z kursu Biotechnologia w kosmetologii obowiązuje materiał z wykładów i prelekcji ćwiczeniowych. Prosimy również o przyniesienie prostego kalkulatora.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 4:

1. Budowa kwasów nukleinowych

2. Budowa i funkacja plazmidów, enzymy restrykcyjne

3. Proste obliczenia stężeń

Zaliczenie z kursu Biotechnologia w kosmetologii dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się dnia 11.04.2018r. o godz. 12:00 w sali wykładowej B.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

- hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych (podłoża hodowlane, warunki hodowli, fazy wzrostu)

- sztuczne substytuty skóry
 

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć - studia stacjonarne

Harmonogram zajęć - studia niestacjonarne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu "Biotechnologia w kosmetologii"

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem - Farmacja

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

 

 

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii - II rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Harmonogram zajęć

Zasady zaliczenia przedmiotu