Dydaktyka

Rok akademicki 2016/2017

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

 

Biochemia - III rok Farmacja

Zasady zaliczenia przedmiotu i Regulamin zajęć

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram seminariów

Ogłoszenia

Zagadnienia do przygotowania na seminarium 7:
1. Zasady purynowe i pirymidynowe, nukleozydy, nukleotydy - budowa i funkcje.
2. Biosynteza i biodegradacja nukleotydów purynowych i pirymidynowych.
3. Zaburzenia metabolizmu nukleotydów.

Zagadnienia do przygotowania na seminarium numer  6:

1. Szlaki biosyntezy i rozpadu hemu (znajomość metabolitów i enzymów)
2. Porfirie
3. Hiperbilirubinemia i żółtaczki
4. Wzór hemu
5. Znaczenie biologiczne hemu, kobalaminy i chlorofilu

Zagadnienia do przygotowania na seminarium numer  5:


Budowa, rola hormonów:
-pochodnych aminokwasów (T4, T3, adrenalina, noradrenalina, dopamina, histamina, serotonina, melatonina)
-pochodnych peptydów i białek (TSH, ACTH, FSH, LH, STH, GH)
-steroidowych (mineralokortykoidy, glikokortykoidy, estrogeny, gestageny, androgeny)
Synteza hormonów steroidowych
Mechanizm interakcji hormonów z komórką
Wtórne przekaźniki komórkowe (cykliczny 3’5’AMP, diacyloglicerol, inozytolo-1,4,5-tris fosforan, cykliczny 3’5’GMP, jony wapnia, tlenek azotu)
Znaczenie  białka G
Receptory cytozolowe i błonowe hormonów

 

Zagadnienia do przygotowania na seminarium nr 4

Zagadnienia do przygotowania na seminarium nr 3:

1. Budowa i funkcje błon biologicznych.
2. Pojęcia: symport, antyport, uniport, transport bierny, dyfuzja prosta, dyfuzja ułatwiona, kanały jonowe, transport aktywny, akwaporyny, złącza szczelinowe, jonofory, pinocytoza, endocytoza, transcytoza, egzocytoza.
3. Szczególne mechanizmy transportu: transport aminokwasów drogą cyklu γ-glutamylowego, transport równoważników redukcyjnych, transport kwasów tłuszczowych przez błonę mitochondrialną, transport reszt acetylowych przez błonę mitochondrialną.

 

Zagadnienia do przygotowania na drugi sprawdzian (seminarium numer 2):

  1. Systematyka (klasyfikacja) enzymów – znajomość reakcji katalizowanych przez poszczególne klasy
  2. Koenzymy i grupy prostetyczne
    1. NAD+, NADP+, FAD, FMN, liponian, kwas L-askorbowy, ubichinon, ATP, GTP, CTP, UTP koenzym A, pirofosforan tiaminy, biotyna, fosforan pirydoksalu, tetrahydrofolian – znajomość wzorów w formie podstawowej; znaczenie w procesach biochemicznych
    2. znajomość witamin z których się wywodzą (ze wzorami)
    3. skutki niedoboru witamin (wit. B1, B2, B3, B6, B9, B12, C)

 

Zagadnienia do przygotowania na pierwszy sprawdzian (seminarium numer 1):

1.      woda, elektrolity, równowaga kwasowo-zasadowa  

2.      pH w różnych kompartmentach ciała

3.      bufory -  definicja, charakterystyka buforów: wodorowęglanowego, hemoglobinowego, fosforanowego i białczanowego

 

Uprzejmie informujemy, że wykłady z Biochemii dla studentów III roku Farmacji, w roku akademickim 2017/2018 będą odbywały się:

  • dla studentów studiów stacjonarnych w środy o godz. 13:15 - 15:30 w Auli A - od 4 października

  • dla studentów studiów niestacjonarnych w czwartki o godz. 14:15 - 16:30 w auli B - od 5 października 

 

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

Biotechnologia w kosmetologii - I rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

Harmonogram zajęć

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem - Farmacja

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

 

 

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii - II rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Harmonogram zajęć

Zasady zaliczenia przedmiotu