Dydaktyka

Rok akademicki 2016/2017

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Biotechnologia w kosmetologii - I rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że II termin zaliczenia z kursu "Biotechnologia w kosmetologii" odbędzie się 8 września, o godzinie 13:00, w sali ćwiczeń Zakładu Biochemii Farmaceutycznej.
Zakres materiału do przygotowania na zajęcia "Nowoczesna biotechnologia w kosmetologii, technologia rekombinacji DNA":
1. Budowa, właściwości i funkcje kwasów nukleinowych.
2. Enzymy restrykcyjne.
3. Plazmidy - budowa i funkcje.
4. Izolacja DNA.
Zakres materiału do przygotowania na zajęcia "Drożdże - mały organizm, duże możliwości:
1. Właściwości lecznicze i kosmetyczne drożdży. 
2. Witaminy i składniki mineralne obecne w drożdżach oraz ich aktywność biologiczna.
3. Aplikacje kosmetologiczne drożdży.
4. Wykorzystanie drożdży w walce z chorobami skóry.
5. Pojęcie immobilizacja.

Zakres materiału do przygotowania na zajęcia "Białka i peptydy biologicznie aktywne wykorzystywane w kosmetologii":

  • budowa aminokwasów, peptydów i białek
  • wiązanie peptydowe
  • kolagen - budowa i właściwości
Zakres materiału do przygotowania na zajęcia ,,Hodowle komórkowe wykorzystywane w kosmetologii”:
Fazy wzrostu mikroorganizmów.
Wymagania drobnoustrojów: temperatura, pH, wymagania tlenowe.
Substytuty skóry ludzkiej: Integra®, Transcyte®, Apligraf®
Materiał z prezentacji ,,Rola i znaczenie pH i buforów w organizmie człowieka"
Na pierwsze ćwiczenia należy powtórzyć obliczenia:
stężenie procentowe
stężenie molowe
Każdy student powinien posiadać kalkulator (nie będzie dozwolone wykonywanie obliczeń na kalkulatorze w telefonie komórkowym).

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram studia stacjonarne

Harmonogram studia niestacjonarne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem - Farmacja

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Biochemia - III rok Farmacja

Zasady zaliczenia przedmiotu i Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii - II rok Kosmetologia

Ogłoszenia

Harmonogram zajęć

Zasady zaliczenia przedmiotu