Dydaktyka

 Rok akademicki 2017/2018

 


 

 V rok farmacji  

 BLOK ZAJĘĆ  2017

Obejmuje przedmioty: Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna, Farmakoterapia, Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne

 

 

UWAGA! Od  9 października 2017 roku informacje dotyczące zajęć  przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ (kurs: Zajęcia w bloku 2017).

   

 Regulaminy

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Regulaminy pozostałych przedmiotów są dostępne u prowadzących dany przedmiot.

 

 

 

 

 

 Organizacja zajęć

 

 IV rok farmacji  

 FARMAKOEKONOMIKA

Harmonogram 2017/2018

Wszyskie informacje dotyczące przedmiotu Farmakoekonomika są przekazywane tylko i wyłącznie przez system PEGAZ UJ (kurs nadrzędny Farmakoekonomika 2017/2018)

 

 

 

 Realizowane tematy

 

 

 • Metaanaliza

 • Metodyka oceny kosztów

 • Metodyka oceny efektów

 • Analizy farmakoekonomiczne

 • Analiza wpływu na budżet

 

 

  Koordynator: dr hab. Agnieszka Skowron

 

 

 

 

 

 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

harmonogram 2017/2018

 

 

 

 Realizowane tematy

 

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ocena stanu zdrowia ludności

 • Metodyka oceny efektów

 • Rodzaje badań o charakterze epidemiologicznym

 • Metaanaliza

 • Farmakoepidemiologia

 • Współczesne trendy rozwoju epidemiologii

 

 

  Koordynator: dr hab. Sebastian Polak