Kontakt

Kierownik: Dr hab. Irma Podolak

 

Katedra i Zakład Farmakognozji

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. (012) 620-55-60

farmakog@cm-uj.krakow.pl