Kontakt

Kierownik: mgr inż. Sylwia Luzar-Piotrowicz

 

Zwierzętarnia

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. (012) 620-57-81

zwierz@farmacja.cm-uj.krakow.pl