I Lokalna Komisja Etyczna do spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie

Kontakt

Sekretariat Komisji:

Od dnia 1 lipca 2017 roku, obowiązki Sekretarza I LKE w zastępstwie przejmuje Pani mgr Natalia Wilczyńska.

mgr Natalia Wilczyńska

Zakład Farmacji Klinicznej

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

tel.: +48 12 62 05 648

natalia.wilczynska@uj.edu.pl

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, III piętro, budynek A

 

Terminy i godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek 11.00-15.00

czwartek 13.00-15.00

piątek 13.00-15.00

 

UWAGA!

Szanowni Państwo, przed złożeniem wniosku proszę zwrócić uwagę na informacje jakie są zawarte w zakladce "informacje i dokumenty".

Wnioski, które przy złożeniu nie będę kompletne (brak kompletu wyznaczeń, nietechnicznego streszczenia itp.) nie będą przyjmowane w Sekretariacie Komisji. 

Proszę pamiętać również o wytycznych do pisania NIETECHNICZNYCH STRESZCZEŃ, instrukcja zamieszczona również w zakładce "informacje i dokumenty".