Opłaty

Udział w konferencji wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30 złotych, która obejmować będzie:

  • materiały konferencyjne,

  • przerwy kawowe,

  • ciepły posiłek

 

W celu zakończenia procesu rejestracji prosimy o uiszczenie opłaty rejestracyjnej i przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy kolotoksykologiicmuj@gmail.com w terminie do 04.05.2017 roku.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

Bank PEKAO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

Tytuł przelewu: zlecenie nr 2001288, opłata rejestracyjna, imię i nazwisko uczestnika

Do każdej wpłaty za udział w konferencji będzie wystawiana faktura.