Informacje ogólne

Wydział Farmaceutyczny UJ CM w Krakowie należy do najstarszych w Polsce, gdyż jego korzenie sięgają 1783 roku, kiedy to w Szkole Głównej Koronnej została utworzona Katedra Farmacji i Materii Medycznej.
__W chwili obecnej Wydział tworzy 18 jednostek naukowo-dydaktycznych w tym 10 katedr i 8 samodzielnych zakładów oraz Wydziałowe Studium Kształcenia Podyplomowego. Ponadto do Wydziału należy Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia.
__Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi 158 osób w tym 31 samodzielnych pracowników nauki.
__Badania naukowe na Wydziale prowadzone są we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi i dotyczą m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego, oceny aktywności i mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku, a także problematyki z zakresu biotechnologii farmaceutycznej oraz farmakoekonomiki.
__W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW za lata 2009-2012 Wydział uzyskał kategorię A, plasując się na 3 miejscu w Grupie Wspólnej Oceny NZ1M.

__W ramach studiów przeddyplomowych Wydział kształci studentów na kierunkach farmacja, analityka medyczna oraz kosmetologia. Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. Łączna liczba studentów wynosi aktualnie 1279 osób, w tym 912 na kierunku farmacja, 193 na kierunku analityka medyczna i 174 na kierunku kosmetologia.
__Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie, studia podyplomowe z zakresu farmacji przemysłowej, analityki medycznej, badań klinicznych produktów leczniczych i enologii. Działalność dydaktyczna obejmuje także w szerokim zakresie szkolenie podyplomowe farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych. Wydział otrzymał certyfikat akredytacyjny na szkolenie podyplomowe z Farmacji Aptecznej wydany przez Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej.
__Wydział Farmaceutyczny UJ CM od 2000 roku jest aktywnym członkiem European Association of the Faculties of Pharmacy (EAFP). Uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych Socrates/ Erasmus oraz Leonardo da Vinci, współpracując z 17 uniwersytetami w Europie. Ponadto w ramach współpracy z Uniwersytetem w Montpellier I (Francja) prowadzi studia doktoranckie - These de co-tutelle.