Praktyki studenckie

Praktyczna nauka zawodu - kierunek Analityka Medyczna

Dziennik praktyk dla V roku

 

Miesięczna praktyka programowa - kierunek Analityka Medyczna

Program praktyk dla III roku

Program praktyk dla IV roku

Dziennik praktyk wakacyjnych (wydrukować i zbindować)

 

Nieobowiązkowe praktyki studenckie dla studentów UJ CM

Szczegółowe informacje dotyczące nieobowiązkowych praktyk studenckich dostępne na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/kariery-akademickie/praktyki-nieobowiazkowe/