Konkrus Prac Magisterskich

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji
Konkursu Prac Mag
isterskich
 
Konkurs skierowany jest do Autorów prac magisterskich, które zostały obronione na jednym z kierunków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w roku akademickim 2016/17.
 
Poniżej zamieszczone zostały dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w Konkursie:
 
 
Prace magisterskie, formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Termin zgłaszania prac upływa 12 stycznia 2018 r.
Finał Konkursu odbędzie się 24 marca 2018.
 
Zachęcamy do udziału i czekamy na zgłoszenia!
 
Aktualne informacje wraz z plikami do pobrania dostępne są również 
na stronie facebook.
 
Wszelkie pytania można przesyłać na adres: konkurs.mgr@gmail.com

 

Organizatorzy:
  • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków
  • Młoda Farmacja - Sekcja Studencka PTFarm Oddział Kraków

 

Współorganizatorzy:

  • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
  • Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM

 

 

                                      POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE                    MŁODA FARMACJA KRAKÓW

          OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE                 SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJ CM               STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKÓW LABORATORYJNYCH