Granty

W Katedrze Farmakodynamiki prowadzone są projekty badawcze oraz granty:
 1. „Opracowanie polskiego, innowacyjnego leku psychotropowego" - / Firma Farmaceutyczna „ADAMED" Sp. z o.o. Pieńków 149, 05 -152 Czosnów k/Warszawy /Umowa dot. realizacji zadań badawczych w ramach Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego zawarta 21 lutego 2008 roku (2008-2011) pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum, a Adamedem Sp. z o. o. Projekt współfinansowany przez NCBiR/ Umowa o realizację zadań badawczych w ramach współpracy naukowo-przemysłowej dotyczy przebadania farmakologicznego nowych substancji biologicznie czynnych.
 2. PROJEKT „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej" nr POIG.01.01.02-12-012/09-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia ZADANIE 4: Badania farmakologiczne, 1.04. 2010 - 31.03.2013 - kierownik Prof.dr hab. H. Marona
 3. PROJEKT "Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne" - K/PBO/000203 -kierownik Prof. dr hab. Barbara Malawska, 2013-2015 
 4. Grant Zespołowy WNP-POIG.01.03.01-12-174/09 „ Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy" 1.10.2009 - 31. 12. 2012 
 5. Grant Zespołowy "Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych" nr K/PBN/000007 
 6. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa1A/D-adrenergicznych jako potencjalne związki poprawiające parametry urodynamiczne w łagodnym przeroście gruczołu krokowego" nr K/PBO/000108 - kierownik dr hab. Jacek Sapa
 7. Grant z NCN „Struktura a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-metoksyfenoksy)etyloamino)propan-2-olu" Nr K/PBD/000015- kierownik Dr Marek Bednarski
 8. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa-2-adrenergicznych jako nowa perspektywa skutecznego i bezpiecznego zmniejszania masy ciała i otyłości" nr K/PBO/000110 - kierownik Dr Magdalena Dudek
 9. Grant z NCN "Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego" nr K/PBO/000531 - kierownik Dr Magdalena Kotańska
 10. Grant z NCN „Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowania" nr K/PBO/000150 - kierownik dr hab. Kinga Sałat
 11. Grant z NCN: "Opracowanie metody optymalizacji dawkowania leków przeciwbólowych stosowanych jako terapia skojarzona bólu neuropatycznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji" nr K/PBO/000377 - kierownik dr hab. Kinga Sałat, Prof. UJ