Do pobrania

STUDIA PRZEDDYPLOMOWE


 

Dokumenty:  
   
     

Zał. 1A i 1B, zał. 2 do komunikatu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. powtarzania roku i realizowania awansem przedmiotów z wyższego roku  dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów

 

wzór podania o przywrócenie terminu egzaminu

 

podanie o urlop studencki / dziekański

 

oświadczenie dot. rezygnacji po wpisie na I rok

 

wniosek o skreślenie z listy studentów

 

oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej