Misja

Obraz

Misją Wydziału Farmaceutycznego jako części Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prowadzenie działalności naukowej i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie studentów w zakresie nauk farmaceutycznych wg standardów, które przygotowują ich do działalności zawodowej lub naukowej opartej na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych, jakimi szczyci się historia krakowskiej farmacji i Uniwersytetu.

Wiąże się to z przekazywaniem wiedzy opartej na naukach podstawowych, klinicznych i zawodowych oraz szkoleniem umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów nie tylko do dyspensowania leków, ale także do udziału w opiece zdrowotnej społeczeństwa i promocji zdrowia. W świetle tych założeń Wydział w ramach szkolenia przed i podyplomowego kształci farmaceutów odpowiedzialnych za jakość leków oraz bezpieczne, skuteczne i ekonomiczne ich stosowanie.

Aktualności