Informacje ogólne

Zakład Biochemii Farmaceutycznej rozpoczął swoją działalność 1 marca 2013 roku z inicjatywy Dziekana prof. dr hab. Jana Krzeka. Kierownikiem Jednostki jest prof. dr hab. Elżbieta Pękala.

Od roku akademickiego 2013/2014 prowadzone są w Zakładzie zajęcia dydaktyczne z Biochemii – dla studentów II roku Farmacji oraz z Biotechnologii w Kosmetologii – dla studentów I roku Kosmetologii.

Pracownicy Zakładu sprawują opiekę nad prężnie działającym Kołem Naukowym Biochemiczno-Biotechnologiczne Koło Naukowe „CYTOGENOM”.