Jakość Kształcenia

Jakość kształcenia to złożona idea, będąca jednym z podstawowych elementów misji szkół wyższych. Kierując się zasadą wolności nauczania, tworzą one rozwiązania zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz lepszej kontroli jego efektów. Z drugiej strony, uczelnie działają w wyznaczoncyh przez zewnętrzne instytucje ramach, zdefiniowanych zwłaszcza w ustawie “Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku oraz w głoszonej w 1999 roku Deklaracji Bolońskiej. Budowanie jakości kształcenia jest więc zarówno indywidualnym wyzwaniem dla każdej szkoły wyższej, jak i szeregiem odgórnych zobowiązań, którym musi ona sprostać. 

 

Polecamy:

 

Przewodnik  po działaniach projakościowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Więcej informacji na www.jakosc.uj.edu.pl