STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

Rok akademicki 2017/18

Jednostka macierzysta

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Kierownik: Dr hab. Elżbiet Karczewska

Opiekunowie SKN

Dr Paweł Nowak,                p.nowak@uj.edu.pl

Mgr Iwona Skiba-Kurek,      iwona.skiba@uj.edu.pl

Mgr Karolina Witek             karolina.witek@uj.edu.pl

 

Przewodniczący SKN

Magda Marchewka, magdamarchewka5@wp.pl

Limit członków SKN w 2017/18: 11 osób

 

Działalność Koła Naukowego

Studenci czynnie uczestniczą w badaniach drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka  izolowanych z zakażeń szpitalnych oraz pozaszpitalnych  (Helicobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida).

Badania naukowe

Badanie mechanizmów oporności ważnych klinicznie bakterii (Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter) i grzybów z użyciem metod biologii molekularnej (PCR, PCR-RAPD, Real Time PCR).

Ocena wrażliwości wybranych bakterii i grzybów na nowosyntetyzowane związki ( m. in. pochodne amin).

Publikacje i konferencje z udziałem członków SKN w latach 2015-2018

Nowak P, Czekajewska J, Marchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito M, Małek M,  Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków, 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 25th International Medical Students' Conference, Kraków, 2017. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej)

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrataCandida nivariensis i Candida bracarensis. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska,  Łódź, 24-25.10.2015.

Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I., Białecka J., Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 24-25.10.2015.