Koła naukowe

KOŁO MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 

 Jednostka macierzysta

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

 

Kierownik: Dr hab. Elżbieta Karczewska

 

 Opiekun koła

Dr Paweł Nowak, p.nowak@uj.edu.pl

 Przewodniczący koła

Magda Marchewka, magdamarchewka5@wp.pl

 Opis działalności koła

Studenci czynnie uczestniczą w badaniach dotyczących drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka (Helicobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida) izolowanych z zakażeń szpitalnych oraz pozaszpitalnych.

Wiodące tematy:

  • Badanie mechanizmów oporności ważnych klinicznie bakterii (Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter) i grzybów z użyciem metod biologii molekularnej (PCR, PCR-RAPD, Real Time PCR).
  • Ocena wrażliwości wybranych bakterii i grzybów na nowe leki przeciwdrobnoustrojowe oraz nowosyntetyzowane związki ( m. in. pochodne amin).
  • Monitorowanie narastania oporności szczepów Helicobacter pylori na leki stosowane w terapii empirycznej zakażenia (klarytromycynę, metronidazol, amoksycylinę, tetracyklinę, lewofloksacynę), na terenie Małopolski. Wykrywanie mechanizmów oporności na w/w leki z zastosowaniem metod genetycznych.
  • Identyfikacja gatunków grzybów blisko spokrewnionych z Candida glabrata (C. bracariensis, C. nivariensis) i Candida albicans (C. africana, , C dubliniensis).

Publikacje i konferencje:

  • Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Małek M, Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków, 21-22.09.2017.
  • Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 25th International Medical Students' Conference, Kraków, 2017. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej)
  • Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.
  • Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrata: Candida nivariensis i Candida bracarensis. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska,  Łódź, 24-25.10.2015.
  • Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I., Białecka J., Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 24-25.10.2015.