Koła Naukowe

Koło biochemiczno-biotechnologiczne „Cytogenom”

 

Opiekun Koła Naukowego: dr Paulina Koczurkiewicz, paulina.koczurkiewicz@uj.edu.pl

Przewodniczący Koła Naukowego: Katarzyna Klaś, katarzyna.anna.klas@student.uj.edu.pl

 

Koło biochemiczno-biotechnologiczne „Cytogenom” rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku.

 

W ramach działalności w Kole Naukowym studenci zajmują się tematyką z zakresu:

 1. Hodowli linii komórek pochodzenia ludzkiego:

a) prawidłowych (fibroblasty skóry ludzkiej, astrocyty, komórki prostaty)

b) nowotworowych (czerniaki, glejaki, neuroblastoma, komórki prostaty, sutka, wątroby, płuc)

2. Analizy właściwości cytotoksycznych nowo zsyntetyzowanych struktur chemicznych wobec linii komórkowych

3. Badania żywotności komórek - testy żywotności MTT, LDH, Trypan Blue

4. Badania aktywności proliferacyjnej komórek (m.in. test proliferacji z fioletem krystalicznym)

5. Badania metabolizmu leków

6. Badania mechanizmów śmierci komórkowej 

 

Nasze osiągnięcia:

1. Granty studenckie 2015/2016 przyznawane przez STN UJ CM

 • Kamil Piska, Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu synergistycznego działania piperlonguminy i doksorubicyny na komórki nowotworowe prostaty
 • Katarzyna Klaś, Katarzyna Rogowska, Kamil Piska Badanie nowych saponin triterpenowych w modelu nowotworu prostaty opornego na chemioterapię

 

2. Doniesienia zjazdowe 2015/2016

 • K. Piska, P. Koczurkiewicz, E. Pękala Synergistic anticancer interaction between anthracyclines and cinnamic acid and its possible mechanism, International Medical Students' Conference, Kraków 2016 - praca uzyskała III nagrodę w sesji farmaceutycznej
 • K.Klaś, K. Rogowska, K. Piska, P. Koczurkiewicz New triterpene saponins from Lysimachia ciliata increase cytotoxic  and cytostatic activity of mitoxantrone in the model of prostate cancer resistant to chemotherapy International Medical Students' Conference, Kraków 2016
 • K. Piska, A. Galanty, P. Koczurkiewicz, E. Pękala Novel derivatives of (+)-usnic acid yielded from Cunninghamella sp. biotransformation, VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 2016
   
  3. Publikacje
  • Piska K, Pękala E. Enzymy i reakcje pierwszej fazy biotransformacji leków spoza układu cytochromu P-450, Farm Pol. 2015, 71(8):529-34.
  • Piska K, Żelaszczyk D, Jamrozik M, Kubowicz-Kwaśny P, Pękala E. Cunninghamella Biotransformation--Similarities to Human Drug Metabolism and Its Relevance for the Drug Discovery Proces, Curr Drug Metab. 2016, 17(2):107-17.
  • Koczurkiewicz P, Kowolik E, Podolak I, Wnuk D, Piska K, Łabędź-Masłowska A, Wójcik-Pszczoła K, Pękala E, Czyż J, Michalik M. Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliata on Human Prostate Cancer Cells, Planta Med. 2016 [Epub ahead of print]