Kontakt

Kierownik: prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Opoka

 

Zakład Chemii Nieorganicznej
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. (012) 620-54-80
fax: (012) 620-54-95