Kontakt

Kierownik: Dr Grzegorz Żuchowski

 

Pracownia Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

Katedra Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 620 55 09

e-mail: nmr.wfa@gmail.com