Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Halina Ekiert

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620 54 30