Kontakt

Kierownik: Prof. zw. dr hab. Barbara Filipek

 

Katedra Farmakodynamiki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. +48(12) 62-05-530  fax: +48(12) 62-05-552

krystyna.sermak@uj.edu.pl